HOME  


ÅRSMØDE

20. marts 2003
                                                                                          

 

Reersø IT-klub

 

Dirigent:  Erik Olsen

 

FOMANDENS BERETNING

Formanden henviste til klubbens hjemmeside og trak de vigtigste forløb frem.

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som de fleste fremmødte genkendte fra juleafslutningen.

Det lykkedes dirigenten at dreje debatten hen på nye tiltag.

Konklusion på nye tiltag:

a) Anny prøver at samle et kursushold til Carl Verner på Kirke Helsinge skole.

b) Carl Verner laver forsøgsvis et begynderkvarter de næste 3-5 kursusaftener.

c) Klubben flexér med slut-tidspunket i en periode.

 

REGNSKAB

Regnskabet godkendt uden  bemærkninger.

Ros til den afgående kasserer

 

                                              VALG

Formand

Næstformand
 
Kasserer

1. Bestyrelsessuppleant

2.             

Revisor 

Revisorsuppleant 
Erling 

Erik

Carl Verner

Henning

Fin

Flemming

Munthe Fog
genvalg

genvalg

nyvalg

” genvalg


                                                                                                                    

                                                                                      

                                                                                                                                         

INDKOMNE FORSLAG


Anny havde forslag om picnic d.19.juni kl.18.00.

Efter en kort Munthe-historie blev dette vedtaget.


Eventuelt

Orientering om en evt. venskabsklub fra Silkeborgegnen. De vil blive set an ved en senere lejlighed. 

   

Formanden takkede for god ro og orden og udtrykte beundring for den af ham fremprovokerede, men af Maja fremstillede anretning.

                                                                                                          Referant:  Flemming