REERSØ LOKALRÅD

afholdt

ÅRSMØDE

for alle beboere på Reersø

Torsdag den 24. marts 2011 kl. 19.00 i

Reersøhuset

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent: Det blev Kristian Baagø

2.     Valg af stemmetællere: Det blev Betty og Erik Olsen

 

3.     Lokalrådets beretning 2010/11: Formanden Finn Bjerregaard  aflagde beretning og lagde op til debat omkring evt. ændring af vedtægter el. om vi fortsat skulle være en græsrodsbevægelse man automatisk er medlem af , i kraft af at man er reersøborger, eller om det på et tidspunkt skulle laves om til en forening. Der var mange delte meninger og det tager vi op igen på et andet møde.

 

4.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Regnskabet blev godkendt efter der var blevet svaret på spørgsmål.

 

5.     Indkomne Forslag: Lokalrådet fremlagde om lokalrådet kunne blive medlem af Bygnings og landskabskulturforeningen , det koster 150 kr. om året og til gengæld ville vi kunne få råd og vejledning  når vi har brug for det . Foreningen har også sat liv i prisen for forskønnelse af  bygninger. Det kan alle i Kalundborg kommune komme med forslag til . Det blev stemt og det blev et Ja. 

 

6.     Valg i h.t. vedtægterne § 6 og 7

a. Valg af 3 lokalrådsmedlemmer. Efter tur afgår:

     Hans Kristiansen, som modtager genvalg; Hans blev genvalgt

     Grethe Breiting og Finn Bjerregaard, som ikke modtager genvalg.

     I stedet for blev Knud Egegaard  og Max Andersen valgt ind i lokalrådet .

b.  Valg af 2 suppleanter.

      Efter tur afgår Michael Munthe Fog, som modtager genvalg: Michael blev

      Genvalgt  og Bibber Maltha  Petersen blev valgt som suppleant.

      Bruno Arildslund er indtrådt i lokalrådet efter Flemming Jensen .

c.   Valg af 1 Revisor

      Efter tur afgår Kristian Baagø, som modtager genvalg.

      Kristian blev valgt og revisor suppleant blev Maj Brit Andersen.

 

Den 14. april konstituerede det nye lokalråd sig:
Formand blev Petra van Kleef,  næstformand : Poul Erik Lodahl, kasserer: Hanne Lørup,  sekretær; Knud Egegaard.


Første ordinære møde afholdes den 5 maj kl. 19 hos Hanne , forslag og input til vores møde modtages gerne.


Venlig hilsen  
Reersø Lokalråd

Lokalrådets hjemmeside    Reersøs hjemmeside