Reersø IT-klub logo Reersø-projektet - fra Gravlund til Gates
INTRO| PROJEKT "FRA GRAVLUND TIL GATES"| MEDLEMMER| SPONSORER | LINKS| BESØG REERSØ
VELKOMMEN I  REERSØ IT-KLUB !

Reersø IT-klub 2009
Arrangementer
Det har vi lavet
Kluboplysninger

 

Reersøhuset, Medborgerhus, Strandvejen 29, Reersø 4281 Gørlev


 
 
NYHEDER og REFERATER
... lidt om hvad vi hidtil har bedrevet.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003,  2004 til nyesteKlubaktiviteter 1999


Julehygge og visioner
16/12-99: Årets sidste klubaften var henlagt til Hotel Postgaarden, hvor  medlemmerne Maj Brit Andersen, Anny Wahlberg og "Bibber" Maltha-Petersen havde arrangeret en hyggelig aften med julebuffet. Erling Nielsen benyttede lejligheden til at orientere de 28 fremmødte om idéer til  klubbens virke i år 2000, og opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til beliggenhed og indretning af et nyt klublokale, som klubben håber at kunne tage i brug i løbet af det nye år. Klubbens kasserer, Lars Pedersen, gav en kort orientering om klubbens økonomi og kunne oplyse om fortsat medlemsgang og at adskillige, som i årets løb har besøgt klubben som gæster, fornylig har indmeldt sig som aktive medlemmer. Endvidere orienterede Erling om forberedelserne til et offentligt arrangement, den 13. januar i Postgaardens festsal, hvor Hans Poulsen fra Nærum kommer og demonstrerer hvordan man - på en enkelt aften - bygger en moderne multimedie PC.


ÅR 2000 og digitale julehilsener fra Reersø.
2/12-99:Erling Nielsen, indledte klubaftenen med nogle bemærkninger til den netop udkomne rapport Det Digitale Danmark af Lone Dybkjær og Jørgen Lindegaard, som han varmt anbefalede medlemmerne at læse, fordi den et vigtigt oplæg til regeringens fremtidige IT-politiske strategi. Han gik derefter over til at orientere om forholdsregler som anbefales af ÅR 2000 Sekretariatet og Microsoft 2000 med hensyn til eventuelle problemer med PC'en fra nytårsnat  kl.00.00!!!
Efter kaffepausen viste formanden hvordan man gør sine elektroniske julekort personlige ved ikke, at nøjes med de billeder som tilbydes på internettets Greeting Card Services, men i stedet forsyne julekortene med egne fotos eller tegninger - og med ledsagende musik efter egen smag. Derefter blev der udvekslet links til populære julekort-steder på nettet, og til hjemmesider med  et stort udvalg af filer med julemusik.  Afslutningsvis præsenterede Erling Nielsen et nyt Reersø-julekort på Reersø's hjemmeside, som kan anvendes til elektroniske julehilsener over Internet.

MS Word har ordet...
18/11-99: - en aften helt i teksbehandlingens tegn. Birte Christoffersen og Erling Nielsen guidede rundt i tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word 97. Der er masser man kan fare vild i, når man vil bruge programmets mere avancerede funktioner. Heldigvis virker genvejstaster Ctrl+z (fortryd) og F1 (hjælp)!

Antivirus og Ghost !
4/11-99: Torben Danø, Slagelse, mangeårigt medlem af den internationale hjælpegruppe VHT-DK VIRUS HELP DENMARK, øste af sin store erfaring med bekæmpelse og håndtering af virus. PC'en risikerer at få en virus uanset om du åbner en fil eller et program fra en diskette, CD-rom eller fra Internettet.
Nogle typer virus inficerer BIOS (PC'ens indbyggede software som styrer tastatur, skærm, diskdrev m.m.) og kan koste et nyt bundkort. Ligeledes kan området på harddisken der starter computeren inficeres, eller dele af filer overskrives eller korrumperes. Endelig er der virus-typer som ligner uskyldige programmer, men som beskadiger dine data når de køres.
Lyder ret uhyggeligt, men heldigvis kan du, som Torben demonstrerede, med f.eks. Norton AntiVirus beskytte computeren på alle niveauer, forudsat at du hele tiden holder antivirus-programmet opdateret - hvilket kan ske næsten automatisk over Internettet.
Torben demonstrerede ligeledes hvordan man laver "diskkloning" (et "genfærd" af f.eks. harddiskens c-drev) på en nem måde. Når PC går ned for alvor kan den eneste udvej være formatering, hvorved man mister data, og hele den opsætning af computeren som man gennem tiden har opbygget og blevet dus med. Med Norton Ghost får du et værktøj, hvor du kan kopiere den "ideelle" opsætning af din PC, og du sparer en masse tid med at genetablere PC'en. Imagefiler komprimeres så det optager mindst mulig plads på harddisk eller back-up medium. Skulle der være behov for at genetablere enkelte filer eller biblioteker fra en imagefil, kan dette også lade sig gøre.
NB: Torben stiller sig til rådighed for yderligere spørgsmål om Norton AntiVirus og Norton Ghost i klubbens chatroom torsdag 11/11 fra kl. 20.30-21.30.

PC med rat og pedal
joy_wingman21/10-99: Med Formula Force på din computer er det som at sidde i en ægte racerbil med rat, speeder og bremsepedaler. Du ser, hører og føler alt hvad der sker på vejen og forbedrer din reaktionstid! Trods skolernes efterårsferie var 17 medlemmer mødt frem. Det spændende udstyr blev demonstreret af Gert Tams Larsen. Samme aften orienterede Birthe M. Petersen om mulighed for særdeles fordelagtige køb af computermøbler. Endelig satte Anny Wahlberg og Birthe M. Petersen gang i tilmeldinger til klubbens lovende juleafslutning 16/12 på Postgaarden.

Er du til fjernundervisning eller selvstudium?
7/10-99: Lise Andersen, Skovvejen, fortalte levende om oplevelser fra sit virke som fjernunderviser. Ligesom det er tilfældet for tilstedeværelsesundervisning, så har også fjernstuderende forskellige behov for indlæringsstil. Nogle fjernstuderende lægger særlig vægt på "the human touch", med stort indhold af personlig fleksibilitet og sociale relationer.
En anden type fjernstuderende - som Lise kalder "ensomme ulve"- lægger derimod størst vægt på højest mulig grad af selvstudium, vha. de tekniske muligheder, der eksisterer i dag.
På et fjernkursus i virksomhedsøkonomi, som udbydes af Slagelse Tekniske Skole, underviser Lise Andersen i øjeblikke 24 elever. "Klassens" elever modtager opgaverne on-line og de står i kontakt med læreren pr. e-mail, skolens elektroniske opslagstavle og chatroom. Samtlige "klassens" fjernstuderende har en hjemmeside hvor de fortæller lidt om deres arbejdsliv, fritid og familie. Det fremgik af Lises præsentation, at fjernundervisning er en spændende nyskabelsen, men det kræver betydelig disciplin og indsats at gennemføre et fjernstudium. Til gengæld opnår de fjernstuderende i reglen højere karakterer, end elever der kun deltager i traditionel klasseundervisning, oplyste hun.
Aftenen bød ligeledes på demonstration af et "Edutek" til selvstudium omkring PC-kørekortet. Det drejer sig om et 3-dimentionelt multimedieprogram med skærm-animationer og speak. Man kan, efter hver lektion, teste sig selv for at finde ud af om man er moden til en egentlig PC-kørekort test.

Hjarnø via Hamburg
30/9-99: 11 af klubbens medlemmer mestrer nu chattens ædle kunst. Det beviste de da vi i aften afholdt det 3. torsdagstræf i vores chatroom. Vi havde også spændende gæster. F.eks. Karen fra øen Hjarnø som dog slet ikke befandt sig hjemme på sin ø, men på et hotel i Hamburg hvor hun p.t. opholder sig på forretningsrejse i egenskab af tolk. Ved næste chat-træf, 14/10, indvier vi iøvrigt et nyt og mere sofistikeret chatroom. Glæd jer!

Brug PC'en som fax
23/9-99: Flere medlemmer er stødt på genvordigheder med at sende og modtage fax'er med deres PC. Men ikke mere! Maj Brit Andersen som dagligt fax'er med Hotel Postgaardens kunder og leverandører via sin PC, viste os systematisk og kontant hvordan fax-funktionen i Windows aktiveres, og hvordan kommunikationen afvikles. Keine hexerei, nur behändigkeit! Resten af aftenen var dedikeret PC'ens styresystem og håndtering af filer og programmer. Efter den velbesøgte klubaften gik mange af os hjem med en fast beslutning om fremover at omgås mapper og filer med større omtanke og disciplin.

Torsdags-træffet i klubbens chatroom
16/9-99 ...blev en særlig oplevelse. Bl.a. trådte en gæst fra Afrika pludselig ind. Det var Hans O. Kristiansen, Strandvejen, som p.t. arbejder i Mosambique som læge. Medlemmerne Anny, Bibber, Birte, Lone, Maja, Nigel og Stig ydede en prisværdig indsats med utallige gode indlæg; som i høj grad holdt "snakken" livligt gående fra kl. 19.30 til 22.00. Efter træffet har vi modtaget meldinger fra flere, som blev forhindret i at deltage. Bl.a. Louis fra web-gruppen på Sejerø, som måtte deltage i et vigtigt møde IRL (in-real-life) om Sejerø-færgens vintersejlplan.

CD-rom brænding og avanceret multimedie-show
9/9-99: Klubaftenen, på Reersø Skolen, bød på brænding af CD-rom'er, under Ib Nielsens kyndige vejledning. Men medlemmet fra Englodden havde endnu et par trumfer i baghånden. Mens han viste diverse ting på computeren tonede TV-2 pludselig frem oppe i skærmens højre hjørne. PC'en var udstyret, så den også fungerer som TV-apparat, med prima billede og lyd.
"Når man sidder hjemme ved computeren kan man lige så godt lave mere end en ting ad gangen!", forklarede Ib.
Aftenen bød også på evaluering af Reersø-træffet i klubbens chatroom, som havde premiere forrige torsdag aften. Træffet havde været ganske vellykket, "men deltagelsen havde alvorlig slagside til spinnesiden. En del kvinder medvirkede kækt i chatten, men jeg var vidst den eneste hane i kurven", mente Erling Nielsen, og fortsatte: "hvis øens hankønsvæsener har hørt ordet "chat ", som "sjat", er der jo meget forståeligt. Men vi sjatter bestemt ikke. Vi benytter mediet til at kommunikere "live" med nær- og fjernboende, bl.a. udlands-Reersø'ere, for kun 8 øre i minuttet!
Måske er nogle af os lidt fumlede på tastaturet. Men glæd jer: Snart udbygger vi klubbens hjemmeside med et webtalk-chatroom, hvor deltagerne kommunikerer mundligt med hinanden, stadig til Internet-priser. En senere udbygning af hjemmesiden bliver et chatroom hvor vi samtidig ser levende billeder af deltagerne, og hvor vi arrangerer spændende video-konferencer.
Hvis I tror det er fjern fremtidsmusik, så se lige her":
Ib Nielsen sluttede behændigt et videokamera til sin PC - og vupti, - der sad hele aftenens forsamling og kunne se sig selv på skærmen. "Teknologien beherskes altså allerede på Reersø. Vi venter bare på at flere udbygger deres PC med videokamera og Internet - for det bliver hurtigt kedeligt bare at sidde og se sig selv på skærmen", konkluderede Erling.
Aftenen sluttede med visning og diskussion af en video der understøtter modul 1 i PC-kørekortet.

Chat og web-design
26/8-99: Erling Nielsen indledte aftenen med at præsentere klubbens nyetablerede CHATROOM
Det blev aftalt at holde særlige chatmøder hveranden torsdag, fra og med den 2. september. Chatroom'et har allerede haft mange gæster. Bl.a. Reersø'ere som opholder sig i udlandet. Det gælder f.eks. Anne Lütken og Bjarne Jensen, Strandvejen 3, som for øjeblikket er udstationeret til Quatar ved Den Persiske Golf. Chatroom'et har også været besøgt af Kirstine Olstead (kaldet Sysse) fra Edmonton i Canada, som forlod Reersø i 1946, efter sin fars død. Hun fortalte, at faderen, Alfred Nielsen, i krigsårene var havnefoged på Reersø Havn. Det koster over 20 kr. i minuttet at ringe til Reersø fra Canada. Men i IT-klubbens chatroom kan Sysser nu, over Internettet, "sludre" med reersøere for nogle få øre i minuttet.
Et andet spændende indslag var Grethe Michaelsen Erichsens fremvisning af hendes smukke hjemmeside. Hun demonstrerede på flere måder Internettets muligheder som medie, for udbredelse af kendskabet til hendes arbejder. Man kan fra hendes hjemmeside klikke videre til de fabrikker som anvender hendes design. F.eks. Ege Tæpper A/S og Bækkelund Papirfabrik A/S. Hendes hjemmeside er rigt illustreret og byder på oplevelser af etnisk og historisk design, foruden tekstiler til kirkeudsmykning, bl.a. i kirkerne i Gørlev og Kirke Helsinge.
En del af aftenens deltagere (juniorerne) foretrak at opholde sig i et separat lokale hvor de hengav sig til computerspillets (højtlydende) lyksaligheder. Vi nåede ikke gennem alle programsatte punkter, og med hensyn til PC-kørekortets modul 1 blev det foreslået at medlemmerne orienterer sig over Internettet på DR2's online fjernundervisning og Fjernundervisningsnetværket @ventures.

Trådløst distancearbejde
12/8-99: Som optakt til aftenens emne om mobilt distancearbejde viste Ib Nielsen os hvor enkelt det er at sende e-mail til en mobiltelefon. Teksten læses på mobiltelefonens display og normalt må teksten maksimalt indeholde 600 tegn. Systemet kaldes SMS (Short Message System).
Lars Pedersen havde - til sit indlæg om mobilt distancearbejde - medbragt en bærbar PC, som han benytter i sit job som teletekniker. Om morgenen sætter han sig i servicevognen og logger på TeleDanmarks server for at se hvilke opgaver der skal løses den pågældende dag. På skærmen modtager han derefter alle oplysninger som er nødvendige for at udføre arbejdet. Herunder matrikkelkort og detaljerede kabeldiagrammer for de parceller hvor skal udlægges kabler eller udbedres skader. Computer, GSM-telefon, printer og fax er installeret i servicebilen så al kommunikation foregår rationelt og ergonomisk fra førersædet. Lars mindedes dog med vemod dagene i de gammeldags servicevogne hvor der var mange flere om at udføre det samme arbejde, og hvor der var mere tid til snak med kolleger.
Samme aften gav Birte Christoffersen en kort orientering om indholdet i PC-kørekortets 7 moduler. Mange af de fremmødte så gerne at vi på kommende klubaftener dyrker nogle praktiske eksempler med f.eks. filhåndtereing, tekstbehandling, regneark, database, grafik, Internet og e-mail.


På Computercafé...
17/6-99: Reersø IT-klub afsluttede sæsonen med et fællesarrangement med Computercaféen i Slagelse. "Jeres IT-klub er et rigtigt godt initiativ, som jeg første gang bemærkede på Internettet for et lille halvt års tid siden. Jeg er imponeret over det sammenhold der må være på Reersø, når I kan samle så mange aktive medlemmer", sagde computercafé-ejer Henrik Olsen, til velkomst: "Både jeres klub og Computercaféeen har tilbud til alle aldersgrupper - unge som ældre, erfarne som uerfarne. Og netop det nuancerede publikum skaber et rigtigt hyggeligt miljø at trives i!".
På computercafeDe godt 20 fremmødte Reersø'ere var ikke sene til at tage caféens velfungerende PC-netværk i besiddelse. Der blev chattet og surfet på Internettet og udkæmpet drabelige computerspil-kampe.
IT-klubbens formand, Erling Nielsen, takkede Henrik Olsen (ses i midten billededet iført kasket) for såvel samarbejdet, som hans gæstfri og kyndige vejledning aftenen igennem: "Vi har alle været særdeles tilfredse med aftenens forløb. Måske lige undtaget et enkelt medlem som i aftenens løb opdagede, at en '20-årige slank blondine' han var kommet i intim chat med på Internettet, var en mere moden dame som sad skråt overfor - ved en anden computer - nemlig hans kone ...og vi som troede at Stig aldrig rødmer!".

Lav selv hjemmesider!
3/6-99: Den planlagte brænding af CD-ROM'er blev udsat til en senere klubaften, til fordel for en lærerig debat om bl.a virus og anti-virusprogrammer samt demonstration af konfigurering til bl. a. modem og ISDN. Ligeledes var der - blandt de 17 fremmødte - lodtrækning om et gratis 2-dages kursus i MS FrontPage98 (- at konstruere dokumenter i HTML format, samt lære at oprette og administrere en website), arrangeret af Kulturnet Vestsjælland. De heldige vindere blev Grethe Michaelsen Erichsen og Claus Nielsen. Vinderne vil senere delagtiggøre klubbens medlemmer i deres erfaringer fra kurset.

Ups! Vi har fået computer ... hva nu?
20/5-99: Hanne og Olivier havde medbragt deres nye "kæledyr" (sidste skrig af en multimedie-PC - som gjorde mange af os en del misundelige). De mange fremmødte tilbragte en socialt hyggelig aften med at udveksle erfaringer om, hvad det typisk indebærer, når husstand og PC skal tilpasse sig hinanden.
Morale: Al begyndelse er svær - og selv flunkernye computere kan finde på at drille!

Hull på nettet
6/5-99:Nigel Wilson viste, med sin top-opgraderede PC, hvordan Internettet holder ham underrettet om nyheder fra hans hjemby, Hull i England. Vi kom også et svip omkring Londons spændende udbud af teater og musicals. Endelig demonstrerede Nigel nogle eksempler på brug af nyhedsgrupper og download af filer og programmer. Bl.a. abonnerer han på newsgroups hvor der udveksles oplysninger om programmer til specielle anvendelser.

Digital fotografering
20/4-99: Efter et tilbageblik på en snart svunden tid - da fotografer brugte film og mørkekamre - optog vi billeder med et Kodak digitalkamera og behandlede/manipulerede dem i grafikprogrammet Corel Photopaint. Samme aften foretog vi en evaluering af klubbens hidtidige virke. Der var generel tilfredshed med form og indhold. Medlemmerne finder det især attraktivt at mødes og udveksle erfaringer, og hjælpe hinanden med div. problemer. Der er også interesse for at vi ind imellem bruger en klubaften til udflugt, f.eks. til en netcafé i hovedstaden el. lign. Ligeledes var der interesse for rabatordninger for IT-klubbens medlemmer hos computerleverandører.

Klubbens talenter på slap line
8/4-99: Trods den lune forårsluft var 18 medlemmer mødt frem, og efter en lille velkomst-seance flokkedes vi om PC'erne.
Hannah Bay viste os mange nyttige fif, ikke mindst hvad angår tekstbehandling.
Desuden puslede vi videre med e-mail i Outlook Express - og var ude at finde Karaoke-sange på nettet. Jovist, der ligger 1000-vis af sange med baggrundsmusik og rulletekster ....lige til at synge med på. (hvis man vel at mærke har et kareoke-program installeret).
Ligeledes øvede vi os i at bruge søgerobotten AltaVista's oversættelses-funktion. Tænk at man ved et par museklik kan få oversat en hjemmeside fra f.eks. spansk til engelsk!

"Under frakken" og karaoke i IT-klubben
24/3-99: Igen fuldt hus til IT-klubaften på Reersø-skolen, og fortsat medlemsfremgang!
Efter velkomst til nye medlemmer kom gang i sangstemmerne, assisteret af en PC med karaoke-installation.
Derefter delte vi os i to hold. Det ene hold flåede "frakken" af et par PC'ere og Birte Christoffersen og Ib Nielsen gav spændende forklaringer på "stumperne" som et sådant vidunder er sammensat af. Det blev også demonstreret hvordan man installerer nyt CD-rom drev.
Det andet hold fordybede sig, sammen med Erling Nielsen, i emner omkring Internet, specielt håndtering af e-mail.
En aften hvor tiden bare fløj alt for hurtigt afsted.

IT- og Internetaften på Reersø Skolen
Reersø IT-klub holdt torsdag aften 11/3-99 klubaften på Reersø Skolen. Efter præsentation af klubbens nyslåede
bestyrelse og vedtægter - samt en fællessang med musik- og rulletekst leveret af en PC - beskæftigede de 17 fremmødte medlemmer og gæster sig med temaerne:
a) "Bliv dus med din PC"
b) "Spil & video"
c) "Søgeteknikker på nettet" .
Holdene blev vejledt af Birte Christoffersen, Ib Nielsen, Peter Nielsen og Erling Nielsen.
Mange blev overrasket over at man ved raffinerede søgeteknikker allerede kan finde mere end 100 hjemmesider på Internettet som - i større eller mindre omfang - indeholder oplysninger om Reersø.
Aftenen fik os rundt i en del af IT-verdenens spændende kroge. Formålet var at få et nærmere indtryk af medlemmernes individuelle IT-interresser, med henblik på forberedelse af mere dyberegående forløb. Vi skylder tak til Claus Nielsen, Reersø Skolen, for lån af lokaler, samt til medlemmer som fungerede som vejledere og udlånere af diverse computergrej. Klubbens næste PC- og Internet-arrangement foregår torsdag aften 25/3, ligeledes på Reersø Skolen.

Reersø IT-klub stiftet
Reersø IT-klub holdt torsdag aften 25/2-99 stiftende generalforsamling på Hotel Postgaarden.
Oplægget til klubbens navn var Reersø Internetklub, men et flertal af de 13 fremmødte mente, at IT-klub var mere passende, fordi klubbens aktiviteter skal omfatte andre aktiviteter indenfor IT (Informations-Teknologi) end Internet. F. eks. brug af PC til en række andre formål.
I bestyrelsen blev indvalgt Erling Nielsen, Havnevej og Torben Nielsen, Mullerupgaard samt Lars Pedersen, Strandvejen. Bestyrelsen konstitueres inden næste klubmøde. Desuden indtrådte Ib Nielsen, Englodden og Lars Lauridsen, Havnevej som suppleanter.
Klubbens næste IT-aften holdes torsdag den 11. marts på Reersøs Skolen, Strandvejen 64.

Stor interesse for Internetklub på Reersø!
Reersø Internetklub (under stiftelse) afholdt torsdag aften, 11/2-99, sit første møde på Hotel Postgaarden. Klubbens initiativtager Erling Nielsen, Havnevej, bød velkommen og gav en orientering om nogle af nettets muligheder i privatlivet, på jobbet og i lokalsamfundet. Flemming Kjærulff, Strandvejen, som blev valgt som ordstyrer, sørgede omhyggeligt for at deltagerne fik lejlighed til at redegøre for deres individuelle Internet-interesser. Endvidere blev der orienteret om hvordan flere af "øens" beboere allerede bruger Internet i deres arbejde. Skulptør Raggen Nielsen, Skovvejen, bruger Internettet når hun, som medlem af kunstnergruppen SAGA, præsenterer idéer og kunstværker overfor udstillingsarrangører. F.eks. udstiller gruppen fra 10. Juli på Rundetårn i København, - under temaet "Mytologiske betragtninger". Dette kan man allerede læse om under rubrikken "kommende udstillinger" på Rundetårns 8-sprogede hjemmeside. Internettet bliver fremover et uundværligt medie for mange kunstnere, mener Raggen Nielsen. Helle Kjærulff bruger Internet til internationale kontakter på et netværk. Som international koordinator samarbejder hun med ledelse, kolleger og studerende for at skabe muligheder for praktikophold i udlandet. Sekretariatet har fysisk adresse på Slagelse Seminariet, men en del af arbejdet udfører Helle Kjærulff over Internettet, via e-mail, hjemme på Kongsgaarden på Strandvejen. Maskinsmed Lars Lauridsen, Havnevej, bruger nettet til at følge med i den nyeste teknologi indenfor landbrugsmaskiner. En masse dokumentation om nye modeller af traktorer, mejetærskere, gødningsanlæg osv. kan med fordel hentes på maskinleverandørernes hjemmesider. Ligeledes er det ofte snildere at kontakte leverandørernes serviceafdelinger pr. e-mail, fremfor pr. telefon eller fax. I besvarelser pr. email er der ofte angivet "links". Dvs. at man - direkte fra e-mail'en - kan klikke sig ud på en hjemmeside hvor den ønskede information findes. Michael Bay, Reersø Camping, er tilknyttet BG-Bank som edb-medarbejder. En stor del af de opgaver han løser for pengeinstitutet egner sig til distancearbejde. Ca. hver anden dag udfører han sit job hjemme på Reersø, via PC og modem. 14-årige Gert Larsen, Engvejen, går mest på nettet for at finde spændende computerspil, og komponenter til opgradering af sin PC - og så synes han det er skægt at "chatte" på nettet. Ib Nielsen, Englodden, var aftenes Internet-veteran nr. 1. Han har haft Internet i sin privatbolig siden 1993. Ib Nielsen kunne derfor fortælle forsamlingen om førstehåndsoplevelser, i forbindelse med web'ets eksplosive udvikling gennem de seneste 6 år. Han har især glæde af Internettet i forbindelse med sejllads. Via DMI's hjemmeside henter han de aktuelle vejrudsigter og studerer de billeder som vejrsatellitterne sender ned. Ib Nielsen benytter sig endvidere af home-banking og muligheden for indkøb over nettet. Maj Brit Andersen, Hotel Postgaarden, bruger Internettet som kommunikationsværktøj og opslagsværk til oplysninger hun har brug for i sin forretning. Virksomhederne Hotel Postgaarden, Reersø Kro, Reersø Camping og Sparkøbmanden findes ligeledes på Internet, via hjemmesider hos brancheorganisationer o.l. F.eks. er Reersø Camping optaget på landsforeningen DK-CAMP's hjemmeside, med oplysninger om campingpladsens faciliteter og oplevelsesmuligheder, samt et link til Reersø Online.
Erling Nielsen, Havnevej, har ved fjernundervisning over Internet uddannet sig til IT-konsulent, og beskæftiger sig nu med cybermarketing og hjemmesidedesign, ligesom han er webmaster for halvøens lokale hjemmeside Reersø Online, www.reersoe.dk. Erling Nielsen håber, at Reersø Online bliver et lokalt udgangspunkt og tilholdssted i cyberspace, for personer med tilknytning til Reersø. Reersø Online indeholder allerede et "Forum", hvor Reersø'erne og andre interesserede kan kontakte hinanden, udveksle synspunkter, eller avertere ting til salg, køb eller bytte. Reersø Online har udviklet sig til en af landets mest besøgte landsby-hjemmesider. Webstedet bliver løbende omtalt i medierne. Senest i et 3-siders portræt i månedstidsskriftet WEBWORLD, udkommet 12. februar 1999. Helle Kjærulff, Strandvejen, foreslog at nogen i klubben kunne arbejde med udgivelse af en lokalhistorisk hjemmeside, f.eks. baseret på interviews med nogle af øens ældre indfødte. Flere af mødets deltagere så gerne Reersø Internetklub som et sted hvor man jævnligt mødes for at støtte hinanden i effektivt brug af computere. Christian Munthe Fog, Skansevej, Conni Saul og Ove Christensen, Strandvejen, kunne som nybagte PC-brugere, ønske lidt undervisning i computerens basale funktioner, inden de kaster sig ud i cyberspace. Anny Wahlberg og Birthe Malte Petersen, Strandvejen, ønskede indføring i hvordan man henter hjælp på nettet, når computeren driller. F.eks. i forbindelse med installation af nye programmer. Hertil oplyste Birte Christoffersen, Havnevej, at hun har hentet mange gode computerråd på nettets nyhedsgrupper, som er opdelt efter emner. Adskillige af mødets deltagere ønskede en indføring i hvordan man bedst benytter nettets nyhedsgrupper og forums, ligesom næsten alle mødets deltagere ønskede at dygtiggøre sig i navigering, og informationssøgning på nettets forskellige søgemaskiner. Ligeledes ønskede mange en hjælpende hånd til afsendelse og modtagelse af bilag til e-mails, herunder fotos og tegninger.. Deltagernes ønsker og behov blev noteret og det blev foreslået at Reersø Internetklub undersøger mulighed for PC- og Internet-undervisning på Reersø, eventuelt i samarbejde med et af oplysningsforbundene. Mødets 18 deltagerne delte generelt et ønske om at skaffe sig et fast klublokale, passende udstyret med isenkram og Internet-opkobling. Eventuelt indrettet så der kunne afvikles IT-relaterede kurser i lokalet. Hannah og Michael Bay, Reersø Camping, oplyste at de har planlagt at indrette et loftlokale med netværk til Internetcafé beregnet for campingpladsens gæster. Et sådant lokale kan eventuelt deles med Reersø Internetklub. Måske kunne dette blive starten på et lokalt IT-hus, til glæde for øens beboere og besøgende. Hannah Bay oplyste endvidere at hun er velbevandret i bl.a. tekstbehandling (f.eks. Word og Word Perfect) og regneark, og at hun gerne stiller sin erfaring til rådighed for klubbens medlemmer.

 

I Reersø IT-klub dyrker vi interesser under hyggeligt samvær omkring computere m. tilbehør, Internet, e-mail, fremstilling af hjemmesider, multimedie, spil og chat mm.
Vi forbereder også en særlig tema-aften om fjernundervisning og distancearbejde. Klubbens medlemmer får mulighed for at bruge Internet til særlige interesser; f.eks. fremstilling af private hjemmesider og tema-arbejde med en hjemmeside om Reersø's lokalhistorie. Fra  efteråret disponeres klubaftenerne så deltagerne løbende får indblik i indholdet af modulerne i et PC-kørekort. Læs mere herom under under 'Aktiviteter' og 'Program' på klubbens hjemmeside.
  Se også klubbens aktiviteter i årene:
  1999, 2000, 2001, 2002, 2003  2004 til nyeste


 

Hvor godtfolk er - kommer godtfolk til  ;-)

 

LODAHL ENGINEERING
Præcisionsdesign, dimensionskontrol og projektering