Reersø hjemmeside


 

VED STORMFLOD

 

KONTAKT
 

BEREDSKABSGRUPPEN

 

Hvis du har brug for hjælp til: 

 

· Forskansning – skotplader/sandsække

· Flytte ting op

· Evakuering

 

Reersøhuset er samlingssted for beredskabsgruppen

 

 

TELEFONLISTE:

 

Bent Frederiksen


Ole Aarsleff Nielsen

Knud Egegaard

Jack Duncan 

Dennis Duncan


Rune Hansen
 

Christian Hermansen
 
Max Andersen

Steen Jensen

Niels Bech Hansen

Kevin Rasmussen

2785 2907


2460 1822


2083 8035


2030 3653
 

3061 1626

 

5150 3518


2181 1438


5818 4404

6127 6709

7220 9123

5041 0771


 

HJERTESTARTERE

 

 

Stiftende Generalforsamling

Dato: Den 31. januar 2018 kl. 19.00

Sted: Reersøhuset

 

Ole Nielsen bød velkommen på Reersø Lokal Beredskabs vegne og takkede for det store fremmøde (46). Speciel velkommen til Christian Bogø som har hjulpet med forarbejdet til at få stiftet denne forening.

Der er ca. 400 personer på Reersø som har gavn af Reersø Lokale Beredskab direkte eller indirekte. Vores motto eller opgave er at udøve hjælp ved stormflod, da Reersø bliver en ø – uden adgang til fastlandet. Vi har nu virket i 10 år og har bevist vores berettigelse.

Vi er blevet anbefalet at lave en forening, således at vi kan søge fonde mm. og få adgang til gratis undervisningslokaler bl.a. Reersøhuset.

Der er udarbejdet en dagsorden som vi nu vil følge.

1.      Valg af dirigent og sekretær

Christian Bogø blev enstemmig valgt til dirigent og Lise Anhøj blev valgt som sekretær

 

2.      Fremlæggelse af udkast til

Vedtægterne blev gennemgået. Der var spørgsmål til formål ”hindre oversvømmelse af og på Reersø”, mente at det var et meget ambitiøst mål. Det er rigtig, men hvorfor ikke stile lidt højt.

 Vedtægterne blev enstemmig vedtaget.

3.      Orientering om økonomi, forslag til kontingent. Vi foreslår kr. 50,- pr husstand pr. år.

Ved Knud Egegaard

I og med at Reersø Lokale Beredskab nu er blevet en forening under fritidsloven, kan foreningen søge midler til administration og andre ting samt låne lokaler gratis af kommunen.

Ved årets start havde beredskabet 21.700 på kontoen. Ved et årlig kontingent på 50,- kr. pr husstand er der mulighed for at servere en mindre tragtement, hvis der bliver behov for at evakuere beboere til Reersøhuset og andre ting som er nødvendt ex. Sand til sandsække samt vedligeholdelse at de 2 hjertestarter som beredskabet har opsat på Reersø.

Så alt i alt mener Beredskabet at foreningen vil få en sund økonomi.

Fastsættelse af kontingent til 50,- kr. årligt blev enstemmig vedtaget.

 

4.      Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter.

Følgende blev enstemmig valgt:

Ole Nielsen, formand for 2 år

Knud Egegaard, kasserer for 1 år

Lise Anhøj, sekretær for 2 år

Niels Bech Hansen, suppleant for 1 år

Niels Hermansen, revisor for 1 år

Benny Darre, revisorsuppleant for 1 år

 

5.      Evt.

Der var et forslag at foreningen på sigt samarbejder med Pumpe og dige laget om at forebygge oversvømmelse. Ole Nielsen mener også at det vil give god mening.

Formanden takkede for valget og fortalte at der var brugt rigtig mange timer på at nå hertil.

Da vi søgte kommunen om at blive en godkendt foreningen blev vi afvist. Nu tog vi ikke et nej for et nej – så vi prøvede vores kanaler bl.a. Martin Dam og Johnny Lihme og vi fik medhold.

Nu er vi berettiget til at bruge kommunens lokaler gratis. Vi har opnået at låne 1000 sække til sand af kommunen. I den forbindelse efterlyses en tragt som skal bruges til at fylde de 1000 sandsække.

Ved jubilæet var der 10 personer, der gerne ville være med som frivillige, hvis der er flere som gerne vil være med til at yde en indsat så giv et praj.

 

Når der er optræk til stormflod har vi 3 faser der starter.

Fase 1

Begynder 12 timer før

Observere og advisere

DMI

Adgang til sandsække og truck

Fase 2

Indkalde frivillige

Klargøring – olie og benzin på køretøjerne

Observere

Fase 3

Indsatsen sættes i gang

Evt. evakuering samt forplejning

 

Referent

Lise Anhøj

 

 

 

 

HOME