Stormen Bodil 2013

 

Læs også  Reersø Forum

 


TV-Kalundborg
7. december
Der herskede nærmest kaotiske tilstande fredag eftermiddag på Reersø, vandmasserne stod ind over diget mod nord og redningsmandskab kæmpede nærmest en håbløs kamp mod naturen for at vandet ikke skulle oversvømme sommerhusene. Beredskabsstyrelsen  blev sat  sat ind i kampen mod vandmasserne med kraftigt pumpemateriel allerede fredag, og lørdag formiddag var de stadig igang
Se- VIDEOPetra van Kleef
7. december  via Facebook:

Dejligt at der nogen der har kæmpet
med diget i aftes
og at det lykkedes.
Men det er gået hårdt udover
den offentlige strand og
volleybanen er skyllet helt væk

Erik Olsen
6. december 2013
 
Højvande på Reersø er ikke noget nyt. Ofte har det været begrænset til, at biltrafikken må stoppe, så vi ikke kan komme til og fra øen, men det er til at leve med. Normalt varer det kun nogle timer før vandet falder igen. Vi der bor her ved godt, at det ikke kun drejer sig om, at vi kan køre gennem vandmasserne, men i høj grad om, at saltvandet kan give skader på undervogn og især bremserne.
Men når højvande og orkan kommer samtidig, så bliver det alvor.
Her er havneområdet særdeles udsat, med vandskader på mange huse m.m. men også sommerhusområdet er udsat.
 

 

Det er nu 2. gang at sommerhusområdet og den Store Saltsø har været delvist under vand.
1. gang i 2006 var det vand fra Vejlen der skyllede over Strandvejen ved pumpestationen, og vandet blev ledt via kanalen og frem til sommerhusområdet.

 

I fredags kom vandet den anden vej, idet diget (ved den gamle pumpestation) ved enden af Landervejen, som ellers har holdt tidligere, var hårdt presset og ikke kunne stå imod. Vinden og dermed bølgerne var lige på, og midt på eftermiddagen slog de store bølger over diget. Der blev tilkaldt hjælp udefra, og iværksat et stort samarbejde mellem folk fra Kalundborg
Brandvæser, Beredskabsstyrken, Reersø Pumpelaug og Reersø Lokale Beredskab. Der blev tilkørt store sten og halmballer til diget ved enden af Landervejen.
Og ved udkanten af byen blev der etableret et midlertidigt dige, af mange tons vejfyld pakket ind i plastik, til værn for vand fra Vejlen. Om dette midlertidige dige skal gøres permanent, på ydersiden af “Trampestien”, skal der tages stilling til i den nærmeste fremtid!
Det arbejde Teknisk Forvaltning har lavet der, er lige præcis det modsatte. De har gravet en rende, oven i købet i fredet jord, og kørt jorden til Kirke Helsinge for at bygge en vold/kælkebakke der. Det mener jeg er ganske “hovedløst”.


Til slut - - kan de fleste glæde sig over at de denne gang slap for vandskaderne. Da vandet kom ikke så højt som sidst, og derfor blev skaderne ikke af samme omfang. I den nærmeste fremtid, bliver der behov for et overblik og en gennemgang af, hvad der kan gøres bedre, når en lignende situation opstår!

 
Dette er min oplevelse og bidrag fra fredag eftermiddag og aften, den 6. december 2013
 
Hilsen fra
Erik Olsen

 

HOME