"Der er Reersø-træf i IT-klubbens chat-room hveranden torsdag. Se nærmere under KALENDER. Gæster er velkomne!"                      

 
BØRNEKLUB
CAMPING
HOTEL
KRO
KUNST
KØBMAND SKOLE
FORUM
 

REERSØ IT-KLUB LOGO
www.reersoe.dk/itklub.html
REERSØ IT KLUB

Velkommen i REERSØs elektroniske mødested.
Hyggeligt chatroom med stråtag og lydkanal!


Startside   
Aktiviteter   
Medlemsfordele   
   
Bestyrelse   
Venskabsklubber   
Sponsorer   
Sange   
Jokes   
Links   
e-mail   

Reersø Chat & Talkroom    
CHATROOM-indgang    


   
DEBAT OM ELEKTRONISK BORGERSERVICE

Referat fra "Spørg borgmesteren" i Reersø IT-klub's chatroom
torsdag 27/4-2000 kl. 20,00 - 20.30


Gørlev-borgmester i krydsild hos Reersø IT-klub

Arnam-OlsenReersø Internet-klub holdt torsdag aften en halv times online-debat på Internettet, i klubbens chatroom, www.reersoe.dk/chatroom.html, hvor borgmester Jørgen Arnam-Olsen medvirkede som inviteret gæst. Debattens tema var 'elektronisk borgerservice'. Kommunikationen foregik mundtligt, over chatroom'ets lydkanal, suppleret med små skriftlige bemærkninger i chatroom'ets tekstvindue.
Arnam-Olsen oplyste til chatroom'ets besøgende, at Kommunernes Landsforening anbefaler, at den elektroniske borgerservice, inden år 2002, skal omfatte bl.a. borgerens elektroniske adgang til egne data, samt adgang til at følge forløbet af egne sager online. Desuden, at blanketter skal kunne hentes og indsendes elektronisk, og der skal være mulighed for elektroniske borgerhøringer, samt online-dialog mellem borger og sagsbehandler.
Disse oplysninger gav anledning til en byge af spørgsmål, f.eks.:
Birthe Maltha-Petersen: "Opstår der ikke fare for, at hackere kan skaffe sig adgang til følsomme oplysninger om den enkelte borger?"
Arnam-Olsen: "Sikkerheden skal naturligvis være på plads, inden kommunen indfører elektronisk dataudveksling med borgerne. Bl.a. afventer kommunen resultatet af et forsøgsprojekt som Kommunedata i øjeblikket har i gang i Ringsted, ligesom vi kan drage erfaringer fra vores kendskab til mere fremskreden elektronisk borgerservice i USA og Canada, samt af den tiltagende handel på Internettet!"
Maja Hansen: "Jeg mener, at mange ældre vil føle sig prisgivet når man indfører elektronisk betjening af borgerne!"
Arnam-Olsen: "Den personlige service vil fortsat stå til rådighed. Borgerne vil frivilligt kunne vælge mellem den sædvanlige personlige service, og elektronisk selvbetjening!"
Birthe Malthe-Petersen: "Bliver det ikke sådan, at trænede PC-brugere vil opnå nogle fordele, efterhånden som rådhusene bliver mere og mere digitale. Man kunne ligeledes forestille sig, at kommunen fremover vil beregne sig gebyr fra folk der ikke betjener sig selv elektronisk!"
Birte Christoffersen: "Så må folk uden IT-erfaring finde sammen med de øvede, så vi lærer af hinanden. Derved opstår samtidig en lejlighed til mere socialt samvær!"
Arnam-Olsen: "Det er uheldigt hvis nogle borgere isolerer sig hjemme bag en PC, mens andre ikke vil røre ved et sådant monstrum. Vi må prøve at undgå, at borgerne splittes op i et A- og B hold. Jeg har endnu ikke hørt om planer om økonomisk forskelsbehandling af borgere der ikke ønsker at benytte den elektroniske borgerservice. Alle borgere skal betjenes på lige fod. Det er jo hensigten, at kontakten mellem borgerne og kommunens forvaltning og institutioner skal forbedres gennem det nye system. Man kan populært sige, at skrankepavernes tid er forbi. Samtidig skal elektronisk selvbetjening gerne frigøre ressourcer til andre kommunale ydelser!"
Christian Munthe-Fog: "Jeg vil gerne rose den nuværende, velfungerende kvik-service, med de søde damer, på Gørlev Rådhus. Jeg glæder mig dog samtidig til elektronisk selvbetjening, som formentlig vil stå til rådighed i alle døgnets 24 timer. I øvrigt: var det muligt at få oplyst hvor mange af kommunalbestyrelsens medlemmer man i dag kan kommunikere med pr. e-mail?"
Arnam-Olsen: "Kommunalbestyrelsesmedlemmer, og kommunens personale, har en e-mail adresse på kommunens server. Ca. halvdelen af kommunalbestyrelsesmedlemmerne bruger e-mail på deres privatadresser".
Erling Nielsen: "Gørlev kommunens hjemmeside har udviklet sig en del i løbet af de senere måneder. Bl.a. er hjemmesidens kultursektion nu udvidet med bl.a. fyldig information om Gørlev Kulturnat 2000!".
Arnam-Olsen: "Ja, kommunen bestræber sig på, at hjemmesiden også indeholder links til aktuelle arrangementer, ligesom der nu også er mulighed for at klikke sig videre til foreninger og virksomheders hjemmesider, og til Reersø's hjemmeside!"
Ved debattens afslutning udtalte Jørgen Arnam-Olsen, at debatten havde været en positiv og spændende oplevelse. "Det var både interessant og sjovt at være med!". Han forventer at online-debatter bliver mere benyttet fremover - som supplement til sædvanlige møder, hvor deltagerne kommer fysisk tilstede. Han havde ligeledes anerkendende ord til IT-initiativerne på Reersø, og udtrykte håb om, at IT-klubben senere vil afholde et lignende chat-arrangement, eventuelt med deltagelse af flere politikere samtidig.
"Jeg tror at alle her i chatroom'et er enig med mig i, at debatten var aktuel og spændende - og at Arnam-Olsen gav os virkelig gode svar på de mange spørgsmål vi stillede!", sagde IT-klubbens formand, Erling Nielsen, da han takkede borgmester, medlemmer og gæster for engageret medvirken i aftenens særlige chat-arrangement.

REERSØ IT-KLUB

Erling Nielsen
Formand
www.reersoe.dk/itklub.html
itklub@reersoe.dk
5885 7112Elektronisk borgerservice

Elektroniske debatter mellem borgere og politikere er en ny debatform som hidtil er sjældent benyttet i Danmark.
Men nu vil Reersø IT-klub lade det komme an på en prøve, når klubben torsdag aften er vært for en debat på Internettet over temaet "elektronisk borgerservice".
I debatten medvirker borgmester, Jørgen Arnam-Olsen, som vil besvare spørgsmål om Gørlev Kommunes aktiviteter på IT-området. Bl.a. kommunernes Landsforening arbejder for at udnytte Internettets muligheder til at forbedre kontakten mellem borgerne og kommunens forvaltning og institutioner.
På Gørlev Kommunes hjemmeside http://www.goerlev-kom.dk kan man allerede i dag orientere sig om f.eks. kommunens forvaltninger, institutioner, turisme, kultur og dagsordener for kommunalbestyrelsens møder.
Der foreligger fremover en stor opgave hos kommunerne med at indføre elektronisk borgerservice, samt at informere borgerne herom. Elektronisk borgerservice kan bl.a. omfatte, at kommunens hjemmeside indeholder kommune- og lokalplaner, og at borgerne online kan udfylde skemaer vedrørende byggeansøgninger, boligstøtte, daginstitution/dagpleje, pension osv.
I en pjece udgivet af Kommunernes Landsforening "Borgerbetjening, Internet og nye veje" forudses det, at elektronisk selvbetjening - og borgernes nemmere adgang til information og dialog med politikere, embedsmænd og eksperter - fremover vil kunne få konsekvenser i forhold til det kommunale selvstyre.
For landdistrikter er det ligeledes af betydning for lokalsamfundenes udvikling, at disse forsynes med højhastighedsforbindelse til telekommunikation, i takt med at sådanne faciliteter tages i brug i tættere befolkede landsdele.

IT-klubbens chatroom er udstyret med lydkanal, så deltagerne kan stille spørgsmål eller komme med kommentarer, enten ved at tale i en mikrofon tilsluttet PC'ens lyddel, eller ved indtastning i chatroom'ets tekstvindue. Verbale eller skriftlige indlæg er lige velkomne, ligesom gæster er velkomne til bare at lytte med.
Debatten, foregår torsdag aften, 27/4 fra kl. 20.00 til 20.30, på Internet-adressen www.reersoe.dk/chatroom.html.

Nærmere oplysninger
Reersø IT-klub

Erling Nielsen
Formand

www.reersoe.dk/itklub.html
itklub@reersoe.dk
Tlf: 5885 7112I Reersø IT-klub dyrker vi under hyggeligt samvær interesser omkring computere m. tilbehør, Internet, e-mail, fremstilling af hjemmesider, multimedie, spil og chat mm.
Vi forbereder også en særlig tema-aften om fjernundervisning og distancearbejde. Klubbens medlemmer får mulighed for at bruge Internet til særlige interesser; f.eks. fremstilling af private hjemmesider og tema-arbejde med en hjemmeside om Reersø's lokalhistorie. Fra  efteråret disponeres klubaftenerne så deltagerne løbende får indblik i indholdet af modulerne i et PC-kørekort. Læs mere herom under under 'Aktiviteter' og 'Kalender' på klubbens hjemmeside.

Har du brug for support, samvær, undervisning, og har du lyst til at følges med andre til computercaféer og messer, sludre om hardware, software, gode og dårlige Internet udbydere ... så er Reersø IT-klub lige noget for dig!
edb internet netklub netværksklub forening foreninger klubber computer PC computerspil brugerforening download downloads kult muds chat icq venner nettræf verdensur tidszone world clock landsby lokalsamfund Gørlev Mullerup Dalby Kirke Helsinge Vinde Helsinge Kalundborg Slagelse Reersø online computerklub club snyderi snydekoder party parties IT computersange sange computervitser computerjokes vitser jokes viser vittigheder links kammerater fjernarbejde distancearbejde telearbejde fjernundervisning pc-kørekort kørekortNæste side

Besøg også Reersøs hjemmeside: