Kitface
Back
Home
   Menu

    REERSØ LOGO REERSØ LOGO REERSØ LOGO

Deutsch    English    French    Japanese

Reersø-hymnen   Haleløse katte 

NATUR OG LANDSKAB
* NATURE AND LANDSCAPE *
* NATUR UND LANDSCHAFT *

En mangfoldig naturperle...
Halvøen Reersø, har en på alle måder særpræget natur.
Det bedste indtryk får man ved en spadserertur øen rundt, ca. 9 km.
Mod øst (Sjælland) er der de tre dejlige vådområder, Flasken, Skiften og Vejlen med vadefugle, ænder og en interessant flora.
Mod vest er der høje klitter - og det er afgjort et særdeles godt sted for lystfiskere.


Reersø tiltrækker i høj grad også ornitologer, botanikere, sportsdykkere landskabsmalere og naturvandrere. Øen Musholm (ca. 5 km. fra Reersø) er på 66 tdr. land, som for det meste er dækket af græs, og en mængde måge- og andefugle yngler her, hvorfor adgang er forbudt på visse dele af øen i yngletiden. Som navnet siger, var Reersø tidligere en ø, som i tidens løb er vokset sammen med Sjælland, og den første rigtige vejforbindelse blev lavet i 1852.
Når man passerer S-svinget ved Dalby Hals, er man på Reersø, og lidt længere fremme møder man mindestenen for Torkild Gravlund, øens landskendte hjemstavsforfatter (1879-1939)


Et stykke efter Gravlundsstenen ligger på venstre hånd, ca 100 meter fra vejen, et rundt stråtækt kampestens fårehus som idag fungerer som picnic udflugtssted.
Reersøerne kalder stadig deres land for "Øen". Betegnelsen er undertiden korrekt, fordi højvande om vinteren kan stige op over tangen som idag danner forbindelse til Sjælland.


TEGNING AF FÅREHYTTEN

Vejlens stille vad og enge,
et naturens fuglebo,
her det koster ingen penge,
blot at nyde fred og ro.
Fårehytten med det runde tag,
gyldne strå på kampesten.
glad i folden føllet springe,
yndefuldt på spinkle ben.


Citat fra Reersø-hymnen. Akvarel af Tove Worsøe.

ANIMERET HEST

Gravlundstenen
Udflugtspladsen ved Gravlundstenen

Vejlen
Vadehavet ved Vejlen og Sylten

Havnen
Reersø Havn 1998

Kystfisker
Spændende kystfiskeri


Forrige side     Næste side

  Reersø peninsular represents a characteristic scenery in every respect. To receive the best impression, take a walk of about 9 km round the coast. In the east are three lovely wetlands with wading birds, ducks and an interesting flora. In the vest are high dunes, an extremely attractice place for anglers. The island Musholm, about 5 km from Reersø, covers 90 acres of mainly grassy country, breeding ground for several species of gulls and ducks and therefore parts of the island are closed in the breeding season. Reersø was formerly an island, but in course of time it became permanently linked to Sealand, the firs actual road connection being established in 1852.
Passing the S-bend, you arrive in Reersø. Even before you reach the monument, you have had the full view, across Vejlen, of the village from the church hill in the north to the harbour in the south. Approaching to Reersø, on your left, stands a thatched round sheephouse, which serves as a picnic site with table and seat. From here you can enjoy a marvelous view of Reersø, Vejlen and Dalby. The first to meet the eye is the church, built in 1904. The north coast, where you will find Reersø best beaches, is a large recreational area with many leisure houses.

MENU IN ENGLISH

 
 Die Halbinsel Reersø hat eine besonders charakteristische Natur. Durch einen Spaziergang entlang der Küste (etwa 9 Km.) bekommt man davon den besten Eindruck. Östlich von Reersø bestehen drei herrliche Wassergebiete mit vielen Sumpfvögeln, Enten und einer interessanten Flora. Die Westküste von Reerso hat grosse und steile Abhänge mit besten Möglichkeiten für Freizeitangler. Die etwa fünf Km. südl. von Reersø gelegene Insel Musholm (ca. 35 Hektar gross) ist eine Graslandschaft, die von vielen Möwen und Enten als Brutplatz genutzt wird, weshalb der Zutritt zu einem gewissen Teil der Insel zur Brutzeit verboten ist.
Wie schon der Name Reersø sagt, handelte es sich früher um eine Insel, die erst allmählich mit Seeland zusammenwuchs. Erst 1852 wurde die erste richtige Wegverbindung hergestellt. Nach passieren der S-Kurve hat man Reersø erreicht und ein Stück weiter trifft man auf „Gravlundstenen“ einen Gedenkstein für Thorkild Gravlund, einen landesweit bekannten Dichter und Schrifsteller. Eine kleine Wegstrecke hinter "Gravlundstenen" liegt auf der linken Seite ein strohgedecktes, rundes Schafhaus. Heute ist es eine kleine Raststelle mit Tischen und Bänken, wo man mit einer fantastischen Aussicht ein Picknick geniessen kann. Die Nordküste, wo sich die besten Badestrände Reersø’s befinden, ist ein grosses Freiareal mit vielen Ferienhäusern. Bemerkenswert ist auch die erst im Jahre 1904 erbaute Ortskirche.

MENU IN DEUTSCH


Previous page     Next page

  © COPYRIGHT ERLING NIELSEN DK-4281 REERSØ DENMARK.
WEB-DESIGN BY ERLING NIELSEN online@reersoe.dk