Arbejdsgruppen for digesikring, Reersø
Se også
Arbejdsgruppen for lokalt beredskab
Arbejdsgruppen for sikring af huse
 


 

 

Foreløbig aflysning af lokalt møde om diger.

 

Digegruppen og Lokalrådet har efter møde i maj med kommunen afventet en

Gps-opmålingopmåling udført af Natur og Vand (Kallundborg kommune).

 

Opmålingen skulle danne grundlag for en sidste vurdering fra kystdirektoratet af linieføring af evt. diger svarende til projektet skitseret i debatoplægget, som har ligget på Reersøs hjemmeside samt projekforslaget fra studerede KVL.

.

Var en sådan vurdering positiv i forhold til om diger kunne realiseres på Reersø, ville der være grundlag for at lokalrådet og digegruppen i fællesskab kunne invitere til et borgermøde, hvor digegruppen kunne orientere om deres projekt og ideerne og tankerne bag det.

 

Kommunen har ikke kommet med nogen tilbagemeldinger.

 

Og derfor afventer Digegruppen nu resultaterne fra kommunens eget bogertopmøde om klimatilpasning d. 5. marts 2011.

 

Med venlig hilsen og ønsket om en god jul og godt nytår til alle

 

Digegruppen

 

 

 


REERSØ HJEMMESIDE