Kitface
Back
Home
   


    REERSØ LOGO REERSØ LOGO REERSØ LOGO

Deutch    English    French    Japanese

Reersø-hymnen     Reersø minder   Haleløse katte   

MUSIK, FOLKEDANS OG VISESANG
* MUSIC, FOLKDANCE AND FOLKSONG *
* MUSIK, VOLKSTANZ UND LIEDER *
 

Charles Hansen Grand Old Fiddler Charles Hansen

Håndklaver og charme...
Det siges at Reersø'erne er født med et skipperklaver på maven. I hvert fald sprudler "øen" med habile spillemænd, sangere og folkedansere. Denne side viser blot et udpluk af øens talenter.

REERSØ FOLKEDANSERE Reersø Folkedansere

Erling Nielsen
Visesanger Erling Nielsen

Don Carlos Jazband
Banjospillende Carlo Sørensen er kendt over det ganske land med sit DON CARLOS JAZZBAND.

Pressefotos fra bl.a. Sjællands Tidende og Kalundborg Folkeblad.

Det svinger!
Reersø's musikliv har rødder i generationers kærlighed til folkemusikken. At musikken lever herude, i sin originale form. skyldes ikke mindst Reersø's spillemand violinisten, CHARLES HANSEN.
Folkedans på Reersø er den ægte vare! Forhåbentlig vil flere unge mennesker slutte aktivt op om "øens" folkedansere. Med Reersøs særlige atmosfære - med historiske bindingværksbygninger - går folkedansen op i en højere enhed.


Lokale kræfter underholder i "Hestestalden" på Hotel Postgaardens nat-café, nytårsnat 2001. Foto: Christian Munthe Fog

ØGINALERNE
Ø-GINALERNE - en kombination af bl.a. REERSØ-PIGERNE
og DE STEDSEGRØNNE.


ACCORDIAN CLUB
REERSØ HARMONIKAKLUB - med aktive medlemmer
fra et stort opland

Foto: Erik Olsen 2001
Der er efterhånden en tradition for, at Reersø Harmonikaklub arrangerer offentligt samspil i telt og budskads på kr. himmelfarts dag. Det uformelle harmonikatræf sker i de skønne  naturomgivelser ved fårehuset (den runde fårehytte). Arrangementet trækker altid musikanter og lyttere til, fra nær og fjern, som hygger sig med medbragte madkurve.

Musikgruppen EDDA

M u s i k e r  B j a r k e  S l o t
m e d  e n s e m b l e.
Bjarke er en alsidig musiker, der spiller alt fra middelalderviser til hård rock.

På Reersø har der, for eksempel under de årlige Åben Ø arrangementer, været lejlighed til at lytte til de dygtige musikere, der tilsammen danner gruppen 
EDDA.


Musikgruppen EDDA

  It is said that the Reersoe-people are born with an accordian in front. At least, it is true that among the "islands" few hundred inhabitans you will find unusual many talented folk musicians and singers. Not least, becoming evident on the Reersoe Festivals with entertainment characterized by generations love for traditional folk music, songs and dance. See the photos above. Although not beeing a native of Reersø, the owner of this website had the pleasure to participate on-stage as a  lead-singer and guitar player.

MENU IN ENGLISH

MENU IN DEUTCH

HOME

  © COPYRIGHT ERLING NIELSEN DK-4281 REERSØ DENMARK.