Kitface
Back
Home
   Menu

    REERSØ LOGO REERSØ LOGO REERSØ LOGO

Deutch    English    French    Japanese

Reersø-hymnen   Haleløse katte  Reersøs debatforum 

 Diese Seite gibt es auch in deutscher Sprache

FRILUFTSLIV OG NATUROPLEVELSER

HAR DU EN HISTORIE OM EN NATUROPLEVELSE PÅ REERSØ, ELLER OM OMRÅDETS FLORA, FAUNA, LYSTFISKERI, SEJLLADS, DYKNING, UDFLUGTER - ELLER ET GODT FOTO SOM DU GERNE VIL DELE MED DENNE SIDES LÆSERE,  SÅ KONTAKT VENLIGST: erling@reersoe.dk


NATURHISTORIE: Kulturhistorisk interessant er især landsbyen Reersø der er et godt eksempel på, hvordan landsbyerne så ud før udskiftningen. Fællesfolden var fælles græsningsområde, overdrev, for landsbyen Vinde Helsinge. Området er et nationalt geologisk interesseområde, hvis værdi bl.a. ligger i de mange forskellige kystdannelsesprocesser, der kan iagttages i deres sammenhænge indenfor et begrænset område. Området er en af Vestsjællands vigtigste lokaliteter for rastende ande- og vadefugle. Særlig bemærkelsesværdig er yngleforekomsten af den akut truede Hvidbrystede Præstekrave. Flasken og Fællesfolden og en stor del af området omkring den tilstødende "Vejlen" er fredet (285 ha.). På den 70 ha. store Fællesfold, som ejes af staten, er der adgangsforbud af hensyn til områdets dyreliv. Langs østsiden af Osen udgøres delområdet af selve vandløbet og de omgivende arealer med rørskov, mose og eng. Arealerne gennem sommerhusområdet afgræsses ikke længere. Sukkerkanalen er naturligt lukket mod Storebælt, men i ekstreme nedbørssituationer åbnes kanalen som ekstra å udløb. Der kan derfor hverken fastholdes en ferskvands- eller saltvandsflora og -fauna i kanalen. Væsentlige friluftsinteresser er knyttet til sommerhusområdet og strandarealerne. Kilde: Skov og Naturstyrelsen.

Fantastiske naturoplevelser!
Mange kender allerede den herlige oplevelse, at vandre eller cykle øen rundt. Strækningen er ca. 9 kilometer.
Undervejs kan du købe lækre forfriskninger. Grillen på havnen, Postgaarden og Kroen i landsbyen, glæder sig til dit besøg!

Reersø er bl.a. værdsat af mange motionsløbere. Hvorfor løbe på en kedelig jævn vej, når man kan lave noget, der er meget sjovere? Det mener man også i Hjerteforeningens Motionsklub i Gørlev. Hvert år, den første søndag i marts, får deltagerne afveksling for pengene. Reersøløbet går langs stranden, op og ned ad klinten rundt om Reersø - over jordstier, markveje, sandspor, mudder og muslingeskaller.

Reersø-løbet
Reersø Byvandring
Om sommeren arrangeres dejlige gåture rundt i Reersø by. Under turen besøges kirken og museet og man hører om Reersø's spændende historie, ved guide Jon Mortensen. Vandringen indledes kl. 19.00 fra P-pladsen tæt ved Reersø Camping, midt i byen.
Pris (1999) incl. kaffe på Reersø kro eller Hotel Postgaarden, entré og guide: Kr. 50. Børn under 12 år kr. 20. Tilmelding hos Reersø Byvandring's arrangør: Gørlev Turistbureau.

Geologi-tur
Om sommeren indbydes til en ca. 1 km lang spadseretur langs øens klint.Her kan man se på ledeblokke, fossiler og andre dramatiske spor af jordens historie i sten og skrænter. Mødested er P-pladsen ved Reersø Nordstrand, for enden af Landervejen. Arrangør Gørlev Turistbureau.

Sportsfiskeri
Fluefiskerne Vestsjælland:
"Hele vestkysten af Reersø nærmest oser af havørred! Bunden er sjældent set flottere, med store og små sten, sand, muslinger, tang og ålegræs m.m. Det er en god plads det meste af året, da der er stor vandudskiftning - grundet Reersøs placering på landkortet! Men den kølige tid er oftest sikrest. Der er altid god plads midt på vestkysten - selv i hornfiskesæsonen - da der er et lille stykke at gå fra p-pladsen."

Ifølge Dykkerguiden er hele Reersø's vestsiden et godt sted for stranddyk eller dyk fra småbåd. 4-6 m. Citat: "I særdeleshed stenrevet ud for halvøens sydvestlige ende. Flotte tangskove afløses af bare sandpletter og store sten. Stedet er glimrende til undervandsjagt. Specielt forår og efterår kan der være godt med fladfisk på sandarealerne og torsk, der gemmer sig i huller under stenene eller svømmer rundt i tangskovene. Her er også velsmagende multer om sommeren. Vil man dybere end 6 m, skal man ud med båd.
Her kan dykkes med succes ved vind fra NØ, Ø eller SØ, eller ved meget lette vinde fra N og S. Ved pålandsvind bliver sigten ringe.

Fauna
Som omtalt på Søren Dyrsteds hjemmeside Dagsommerfugle i Danmark, lever bl.a. perlemor-sommerfuglen på Reersø. Flyvetiden er fra juni til august, hvor den - om morgenen - holder til i kuperet terræn med snadet jord. Dens foretrukne blomster er tidsler og andre kurveblomster.

På Reersøvej ligger det nye fugletårn ved Flasken nær Reersø. Flasken er Halleby Å’s udmunding i Storebælt og er sammen med Reersø Vejle og de omkringliggende arealer et vigtigt tilholdssted for andefugle, gæs og vadefugle. Bl.a. viben ses hyppigt på engene foran tårnet. Tårnet er opført af Natur & Miljø, Vestsjællands Amt i samarbejde med Gørlev Kommune for at forbedre muligheden for at opleve det rige fugleliv på arealerne.                    Den sorte firkant på kortet angiver placeringen af fugletårnet. Flasken, Reersø Vejle, de omkringliggende strand- og engarealer blev fredet i 1979. Området nord for Flasken kaldet Fællesfolden blev opkøbt af staten i forbindelse med fredningen.
Kilde: Natur & Miljø, Vestsjællands Amt.

 

En tur "Reersø rundt" byder på en pragtfuld og varieret udsigt. Mod nord: Asnæs ved Kalundborg (bl. a. Asnæsværket og Statoil) og Storebælt/Kattegat. Mod øst: Storebæltsbroen og øen Musholm. Mod syd: Musholmbugtens strande fra Dalby til Stillinge. Turen egner sig til halv- eller heldagsudflugter. Men husk: Reersø gemmer især mange overraskelser og naturoplevelser til den der giver sig god tid!
Langs Reersøvejen som fører ind til Reersø ligger der picnicpladser ved Fugletårnet, Fårehuset og Gravlundstenen. Du finder adresser på overnatningsmuligheder på Reersø Telefontavle.


Klatretur - bestigning af Reersø Klint
En elev fra Høng Gymnasium på klintbestigning

Klasser fra omegnens skoler tager ofte på naturopdagelser på Reersø. Til gengæld kan nogle af skolerne hjemmesider besøges her: Gørlev Idrætsefterskole   Høng Gymnasium &  Efterskole   Vinde Helsinge Fri- og Efterskole.

Geologi-guide fra  Røsnæs Naturskole
Naturvejleder Morten Lindhardt giver inspirerende forklaringer på de spændende sten som deltagerne samler op. F.eks. forstenede blækspruttearme og østersskaller, porfyr fra Småland, sandsten fra Øland og 570 millioner år gamle ormegang sandsten.

Geologi i solnedgang Stemningsfuld geologi-tur under solnedgang

Kysten nærmest oser af havørred!

... et godt sted for stranddykning.

Beliggenhed: Pos fra E: 11.05.4, N 55.32.12 i nord til stenrevet på E: 11.04.85, N: 55.31.00 i syd.

Den nordlige del nås ved at dreje til højre lige inden Reersø by. Den lille vej, som man kommer ind på, fører en gennem et sommerhusområde, inden man når næsten helt ud til vandet.

Det sydlige rev nås til fods fra havnen og er derfor lettest tilgængeligt for snorklere, en del af denne strækning kan dog forceres i en terrængående bil.
Båd kan sættes i Reersø havn."

Markperlemorsommmerfuglen (Mesoacidalia aglaja) og dens larve. Vingefang: 45 - 60 mm.
Illustration fra bogen "Europas Dagsommerfugle" af L.G. Higgins og N.D. Reley.


DOF
Bl.a. viben ses hyppigt fra fugletårnet på Reersøvej
 
Hvidbrystet præstekrave  (charadrius dubius)
Hvidbrystet præstekrave - Charadrius dubius

Fugletårnets placering syd for Flasken
Copyrigt Kort- og matrikelstyrelsen


chart.dk
 Velkomstside


  © COPYRIGHT ERLING NIELSEN DK-4281 REERSØ DENMARK.
WEB-DESIGN BY ERLING NIELSEN online@reersoe.dk