Optrædende gæster på Reersø i 2015
 

Året bød på på arrangementer af mangfoldig art, forskellige steder på Reersø.
Arrangører var blandt andre Kulturgruppen Reersø, Menighedsrådet, Reersø Bådeklub,
Reersø Beboerforening, Reersø Galleriet, Reersø Harmonikaklub og Reersø Havn.


I arrangementerne deltog tilrejsende personligheder - musikalske solister, dansere, talere,
foredragsholdere, udstillere, m.v.  Herunder billeder af nogen af dem: 
 
Arrangementerne fandt sted i Kirken, i Reersøhuset, ved Fårehytten, i Laden på campingpladsen og på Havnen.
Under 'Sommeruge 2015' var der indrettet en interimistisk Halmballe-lounge og et Kunstkraftværk
hvor ligeledes en række arrangementer blev afviklet.HOME