Beskyt dit hus mod
stormflod og oversvømmelse
                       
1 Forudse situationen
 
2 Den ideelle helhedsløsning
 
3 Barriere om dit hus
 
4 Gør dit hus vandtæt
 
5 Husets døre, porte,  m.m.
 
6 Ydervægge og
fundamenter

 
7 Sandsække,
eller ...?

 
8 Plastfolie
 
9 Redningsadgang
 
10 Inde i huset
 
11 Links
 
12 Webmaster
 
                      

chart.dk

 


 


 


  
Reersø er blot ét af adskillige kystområder i Danmark der har oplevet stormflod og oversvømmelse
December 2008: Stormrådet har udvidet sin hjemmeside med råd og vink til os der har ejendom tæt ved havet. Informationen indeholder, foruden et idekatalog, også et landkort der viser de mange danske kyststrækninger der har været ramt af stormflod i perioden 1991-2008. 
Hvor smiler fager den danske kyst, - men at bo i et hus ved vandet kræver ofte særlige forholdsregler 


68 grundejere på Reersø har medvirket i undersøgelse

Vandhøjder og ødelæggelser forårsaget af stormfloden den 1. november 2006,  
 samt planlagt sikring af huse mod fremtidige oversvømmelser undersøgt af lokal arbejdsgruppe Læs her
 
    Søjlediagram over vandhøjder målt på Rreersøs veje inder oversvømmelse
Sikring mod højvande med skodder

1. Vær forberedt på situationen

  13. marts 2007
Stormfloden den 1. november 2006 forårsagede kostbare skader på 3500 danske hjem.
Alligevel giver søgning på nettet, efter dansksprogede oplysninger til lodsejere om - sikring af huse mod oversvømmelse - et forbløffende magert resultat. Ligeledes har jeg forgæves søgt efter en myndighed, eller et institut i Danmark, som tester og godkender relaterede metoder og produkter.    

Som det fremgår af links i afsnit 11, er en del andre lande væsentlig længere fremme i skoene.
På de følgende sider er derfor gengivet diverse illustrationer og oversatte tekster, som overvejende har sin oprindelse i England, Tyskland og USA. Jeg håber dette kan være til nytte for andre, som ønsker at sikre sit hus mod kommende oversvømmelser.


I henhold til dansk sædvane og lovgivning er det lodsejernes ejet ansvar, at sikre deres ejendom mod oversvømmelser.
Ingen kan forudsige hvornår vi udsættes for den næste stormflod. Men klimaeksperterne er enige om, at højvande vil forekomme hyppigere i fremtiden.
Om man bor bag et dige
*) eller ej, så er det op til den enkelte lodsejer, selv at forberede sig på virkninger af kommende oversvømmelser.

Jeg bor på Reersø, hvor der hos beboerne hersker en betydelig interesse og vilje til at finde gode løsninger. Ref: Stormflodsmøder
Jeg hører gerne fra alle der har forslag til rettelser eller tilføjelser til nærværende hjemmeside. Gerne i Reersø Forum, eller mail til online@reersoe.dk. Tak for din interesse!  

Erling Nielsen
Reersø

*) En række diger langs de danske kyster har - gang på gang - vist sig at være utilstrækkelige, når en kraftig stormflod hærger, f.eks: 1  2  3  4

Erling Nielsen Reersø Online Mail  online@reersoe.dk