Send kommentarer til Erling Nielsen online@reersoe.dk
Beskyt dit hus
mod stormflod og oversvømmelse
1 Forudse situationen
 
2 Den ideelle helhedsløsning
 
3 Barriere om dit hus
 
4 Gør dit hus vandtæt
 
5 Husets døre, porte,  m.m.
 
6 Ydervægge og
fundamenter

 
7 Sandsække,
eller ...?

 
8 Plastfolie
 
9 Redningsadgang
 
10 Inde i huset
 
11 Links
 
12 Webmaster
 


 


 


 


Disse sider er i første omgang lavet for oplæg og debat ved lokalt stormflodsmøde  


10. Inde i huset


 

Hvis der forekommer oversvømmelse inde i dit hus, som følge af indtrængende kloakvand, kan der sandsynligvis gøres noget for at forhindre dette.
Det er i mange tilfælde muligt at montere en højtvandslukke i afløbet. Højtvandslukken fungerer som en envejs-ventil, d.v.s. at der kun kan løbe vand ud af afløbet og ikke ind.


Principskitse: Højtvandslukken fungerer som en envejs-ventil, dvs. at der kun kan løbe vand ud af afløbet og ikke ind.


Har man installeret en højtvandslukke, er det vigtigt at denne renses og efterses engang imellem, for at være sikker på at den virker, når der er brug for det.
Ref: http://www.nfs.as/composite-138.htm  


Genstande som ikke tåler vand eller fugt
hæves 30 cm over forventet indendørs vandstandElektriske kontakter, samledåser, belysning og apparater, samt telefon-vægdåser, ødelægges af saltvand.
Vand og fugt i el-installationen forårsager ofte kortslutning og strømafbrydelse.
Kortslutning i el-installationer kan desuden forårsage brand.Vaskemaskine, tørretumbler, oliefyr etc. flyttes op på et fundament
af beton, mursten eller en metalkonstruktion.


For at kompensere for strømsvigt er det praktisk at have en nødstrømsgenerator i beredskskab.

Eksempel 1  Ref: Harald Nyborg
NØDSTRØMSANLÆG 5,5 HK


Motor 4 takts luftkølet 5,5 HK
Blyfri oktan 95 tank 17 l (8 timers drift)
Støjniveau 68 DB
2 udtag 230V 50Hz
1 udtag 12 V DC
Effekt 2800 W
Mål 62 x 45 x 50 cm, Vægt 43 kg

Priser fra ca. 2.500 kr. (2007)

Eksempel 2  Ref: Harald Nyborg
NØDSTRØMSANLÆG 1,3 HK


Motor, 2 takt, luftkølet 1,3 Hk
Benzinblanding 2% tank 4 l (6,5 times drift 75%)
Støjniveau 64 DB
1 udtag 230V 50Hz
1 udtag 12 V DC
Effekt 650 W
Mål 41 x 34 x 33 cm

Priser: fra ca. 1.000,00 kr. (2007)

  • Nødstrømsanlæg kan eventuelt automatiseres, så det starter i det øjeblik, elforsyningen svigter. 
  • Hvis generatoranlægget ikke er med automatisk igangsætning, skal det tilsluttes manuelt.
  • Der bør gennemføres regelmæssigt funktionstjek på et generatoranlæg.
  • Nødstrømsanlæg og brændstof skal befinde sig højere end forventet vandstand.