Send kommentarer til Erling Nielsen online@reersoe.dk
Beskyt dit hus
mod stormflod og oversvømmelse
1 Forudse situationen
 
2 Den ideelle helhedsløsning
 
3 Barriere om dit hus
 
4 Gør dit hus vandtæt
 
5 Husets døre, porte,  m.m.
 
6 Ydervægge og
fundamenter

 
7 Sandsække,
eller ...?

 
8 Plastfolie
 
9 Redningsadgang
 
10 Inde i huset
 
11 Links
 
12 Webmaster
 


 


 


 


Disse sider er i første omgang lavet for oplæg og debat ved lokalt stormflodsmøde  


9. Adgang for redningsfolk



Bevar adgang til dit hus
Under en oversvømmelse kan du, eller andre,
risikere at få behov for hjælp udefra.

Husk derfor, så vidt muligt, ikke at bygge barrikader som hindrer husets
beboere i at komme ud, - eller redningsaktioner fra at komme ind i dit hus.