Arbejdsgruppe 3 - Sikring af huse.
Se også arbejdsgruppens hjemmesside: Beskyt dit hus mos stormflod og oversvømmelse

TV2: Sikring af huse mod højvande i Løgstør

68 grundejere på Reersø har medvirket i undersøgelse

Vandhøjder forårsaget af stormfloden den 1. november 2006, samt planlagt sikring af huse mod fremtidige oversvømmelser undersøgt af lokal arbejdsgruppe.


ARBEJDSGRUPPE 3 - SIKRING AF HUSE uddelte i foråret ca. 250 spørgeskemaer til husstandene på Reersø.
Heraf har arbejdsgruppen modtaget enkeltbesvarelser fra 68 grundejere samt fra Grundejerforeningen Landeren.

Undersøgelsen giver et indtryk af hvor højt vandet nåede op i husene rundt omkring på halvøens veje.
Vandhøjderne som grundejerne har oplyst vises i nedenstående søjlediagram.
Tallene i parentes angiver antallet af besvarelser fra grundejere på vejene som deltog i undersøgelsen.


NY TEKNOLOGI:
Oktober 2007. Arbejdsgruppen har fået et detaljeret højdekort stillet til rådighed fra Ny Kalundborg GIS Team.  Højdekortet, som er et resultat af 3D-laserfotografering fra luften, angiver terrænhøjder overalt på Reersø, og viser god overensstemmelse med de vandhøjder grundejerne har oplyst i spørgeskema-undersøgelsen.
Kortet fremvises for Reersøs beboere ved et stormflodsmøde den 1. november 2007 kl. 19.30 på Postgaarden, Reersø. 
Udsnit af højdekort over Reersø.
Kilde: Kalundborg Kommune GIS Team

 

Grundejernes planer for sikring af deres huse
I spørgeskemaet blev grundejerne ligeledes opfordret til at oplyse om idéer og planer til sikring af deres hus mod fremtidige oversvømmelser. Besvarelserne omfattede følgende tiltag:

Diger
Lukke ventilationsåbninger
Anden isolering, f.eks. flamenco
Skodder om huset
Sandsække
Stikkontakter hæves
Primet fundament
Jordvold om huset
Højere sokkel på nyt hus
Selvlukkende materiale til at lukke ventilationsåbninger
Kontraventiler til kloakafløb
Plader til at skrue for døre
Højere repos til vaskemaskine, olietanke, biler mm.

En god idé - der ikke er nævnt i Beskyt dit hus mod stormflod - er fremvist til arbejdsgruppen af en grundejer på Englodden ved Havnevej. Det drejer sig om vandtætning af ydervægge med glasfiber - efter et princip der minder om vandtætning af skibe.
 
Arbejdsgruppen modtager fortsat gerne gode idéer til vandbeskyttelse af huse.

Home