Kitface
Back
Home
   Menu
    REERSØ LOGO REERSØ LOGO REERSØ LOGO

Deutch    English    French    Japanese

 


HAR DU OPLYSNINGER ELLER ILLUSTRATIONER OM REERSØS HISTORIE SOM DU GERNE VIL DELE MED HJEMMESIDENS LÆSERE,  SÅ KONTAKT VENLIGST: online@reersoe.dk

 

Reersø og omegns skabelse
for 5-20.000 år siden

I hovedparten af den sidste istid var Vestsjælland isdækket.
Overfladen var blevet udformet som en ensartet moræneflade af istidens gletsjere.
Det var først i afsmeltningstiden for 15-20.000 år siden, at Vestsjælland fik sine nuværende terrænformer, der er udformet af gletsjere og smeltevand under isens tilbagesmeltning i varme perioder og fremrykning i kolde perioder.
I denne afsmeltningsperiode har isfremstød fra flere retninger sat sit præg på det sjællandske landskab. Fra syd er storebæltsgletsjeren rykket frem i en kold periode, og i stilstandsperioder har den afsat en morænevold langs sin rand. Disse fremtræder nu til dags som et kuperet landskab med mere eller mindre tydelige bakketoppe.På kortet kan man se dem ved Røsnæs-Asnæs-Reersø og ved Korsør.Reersø er dannet ved en vold af ler, sand, grus og sten som storebæltsgletsjeren har skubbet op foran sig i en kold periode. Da den i en stilstandsperiode smeltede bort, efterlod den sig en bueformet randmoræne tværs over Storebælt, fra langt inde på Sjælland helt over til Fyn.
Reersø er en del af en sådan randmoræne, som kan følges gennem det sjællandske landskab fra egnen nord for Kirke Stillinge over Bildsø by, Bøstrup, videre over Mullerup by, Dalby, Hals Huse til Reersø og videre under Storebælt Romsø - til den dukker op igen i landskabet nord for Nyborg.

I stenalderen bestod Reersø af to moræneøer, der siden  på grund af landhævning - som man ser tydelige spor af ude ved Halsen og Draget - og aflejring af sand - først voksede sammen til en Ø, der nu er blevet forbundet med Sjælland med et drag der består af sand som er blevet aflejret af bølgerne.

Storebæltskysten er en udligningskyst, hvor materiale (sand og grus) af bølgerne bliver flyttet fra et sted til et andet.
Reersø får tilført materiale fra bølgernes nedbrydning af klinterne på Asnæs. Denne materialetransport af sand og grus danner sammen med landhævningen efter stenalderen smallere eller bredere kystsletter, som man kan se fra nordsiden af Reersø - over Draget, Flasken, Ornum og Bjerge strand og videre nord på.
Sandaflejringerne ses også på sydsiden af Reersø og ved havnen.

Af andre interessante istidsdannelser på egnen, kan nævnes et smeltevandsspor med små åse og smeltevandsdale. Det kan følges fra Skovse ved Slagelse, over Lille Valby, syd om Blæsinge, nordvest op  over Mullerup mose - vest om Høng, øst om Gørlev og ud i Tissø.Bøstrup å følger i dag den sidste del af løbet.
Fra vest for Kirke Helsinge  og op tæt om Gørlev, op til Halleby ved Ågerup, mener man der har ligget en  en tunneldal, en smeltevandstunnel som under isen i en periode har ført smeltevand mod nord.

Dette er i de store træk Reersø og omegns skabelse for 5-20.000 år siden da isen skabte Reersø.

 Ovenstående artikel indsendt af
Jan Andersen, Ringsted

Velkomstside


  © COPYRIGHT ERLING NIELSEN DK-4281 REERSØ DENMARK.
WEB-DESIGN BY ERLING NIELSEN online@reersoe.dk