Diasshow: "Reersø før og nu". Send dine kommentarer billedmenu forrige dias næste dias


- og kroens rejselade måtte give plads for kirken, 1903 - 04 . . .