Design af kirketæpper på Reersø Reersoe Reerso
Grethe Michaelsen Erichsen

Udsmykning kirketæpper
Kirke-Helsinge  Gørlev


Hvis man - som menighedsråd- står overfor at skulle udskifte et slidt tæppe i kirken, hvorfor så ikke overveje at få et nyt og anderledes tæppe med et mønster,der tager udgangspunkt i kirkens egen ornamentik og farver ?
Designet til tæppet scannes ind på computer af computerfirmaet 3D-Video.

På den måde gives et nemt og tydeligt indtryk af, hvordan tæppet kommer til at se ud i kirken. Menighedsrådet har således noget helt konkret at forholde sig til, før der træffes en beslutning.

Egetæpper fremstiller tæppet.

Ring til Grethe Michaelsen Erichsen tlf. +45 58 86 21 21 for nærmere oplysninger