Kulturgruppen på facebook her
 

Kulturgruppens bestyrelse:
     
Formand: Anne Løgsted    2174 9608
     
Kasserer: Michael Hansen  
 
2310 7274
Bestyrelsesmedlemmer:

Christina Kaaber  
Christian Damlund
Bodil Fonfara 

6067 5804
2331 6022
2615 1622

Kulturgruppen Reersø
 
V i d e o  Juletræstænding på parkeringspladsen 20. november  HER..!
V i d e o  fra Mortens Aften i Reersøhuset den 10. november: HER..!
V
i d e o  fra  fællesspisningen i Reersøhuset den 3. november
: HER..!

 


Kulturgruppen Reersø

Indkalder til
generalforsamling

Der indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling i Kulturgruppen Reersø

Tirsdag d. 14. Marts kl. 19.00 i Reersøhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse

 5.
Behandling af indkomne forslag 
    
(frist for indlevering til bestyrelsen 8 dage før)
 6. Kulturgruppens arbejde i det/de kommende år
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Godkendelse af budget
 9. Valg af 4-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 11. Eventuelt

   Efter den ”officielle” del, er der smørrebrød med en øl/vand
   Tilmelding
til smørrebrød senest d. 12/3
   På mail
humleanne@mail.dk
eller tlf. 21749608

Medlemskab for 2017 skal være tegnet inden generalforsamlingen.
Kontingent: 2017 kr. 75,00 pr. Person.
Indbetales til konto 0540-0111562
Vigtigt: Husk navn, adresse, tlf.nr. og e-mail!

På bestyrelsens vegne
Anne Løgsted

 

 

Kulturgruppen Reersø arrangerer:
 

 

Håndarbejde

første tirsdag i måneden
Reersøhuset
kl 18.30 - 21.00
 
 

Læseklubben

holder møde sidste torsdag i måneden
Info: Christina


 
 

 


Ølbrygnings-kursus
v/Jesper Mogensen


Reersøhuset

18. februar
Kl. 9.00-17.00

Mere info her
 
 

Fællesspisning
21. februar Kl. 18.00.
 
Reersøhuset
Medbring en ret til fællesbordet.
Kulturgruppen serverer et glas vin.
Andet drikkelse medbringer man selv.
Tilmelding: humleanne@mail.dk eller
tlf. 2174 9608.
 
 

Generalforsamling

Tirsdag 14. Marts kl. 19.00
Reersøhuset
 

 

 
 

MEDLEMSSKAB 2017
Hvis du ønsker at være medlem af Kulturgruppen Reersø i 2016
skal du indbetale kr. 75 - pr. person, kr. 150 - pr. husstand til:
Sparekassen Sjælland reg. 0540 konto 0111562
(husk navn og e-mail)


På bestyrelsen vegne

Anne Løgsted

 

Home