Reersø  lokalråd

 

Referat af ordinær lokalrådsmøde torsdag den 2/9 2010

 

Til Stede:
Finn Bjerregaard, Hans Kristiansen , Hanne Lørup, Grethe Brejting, Poul-Erik  Lodahl, Petra van Kleef,

afbud : Flemming  Jensen .

 

Godkendelse af referat fra møde den 29.04.2010
 

Godkendt.

 

2. Vedr. færdiggørelse af sti til Reersø .Der er truffet beslutning om

at færdiggøre stien, og arbejdet forventes at blive igangsæt snarest (Finn).


Lokalrådet har atter fået lovning på at anlæg og færdiggørelsen af trampestien til Reersø vil blive påbegyndt snarest .Vi håber at kunne indvie den i november , der er det 3 år siden vi henvendt os første gang ang. stien .

 

3. Bord og bænke m.v stien øen rundt .(petra og hanne)


Kommunens beskæftigelsesprojekt har  arbejdet med at sætte bordene og bænkene op og er stadig i gang med busk rydder for at lægge stien lidt længere ind .

Det er også skiftet  2 bord og bænke sæt ud ved fårehuset  og det slidte  og ødelagte er blevet fjernet .

I skrivende stund bliver der arbejdet på at få skiftet nogen beskrivelser ud i de stål stander der står rundt omkring så de er til at læse igen .

Projektlederen  vil prøve om beskæftigelsesprojektet kan beholde vedligeholdelsen af stien derude, så den bliver slået hver forår og efterår, det hører vi nærmere om .

 

4. Vedr. Tilskud fra kommunen 2009 og 10 (Finn)


Finn har haft kontakt til land distriktskonsulenten ang. resten af puljepengene fra 2009 og hun lovede at sørge for at vi fik dem snarest.

Ang. 2010 så mangler vi kun at få pengene til administration .

 

5. evt..

Ang trafikmødet vedr.  busplaner så mangler vi stadig at få referatet fra dette møde ?? og de nye busplaner er trådt er kraft , den fremgangsmåde forstår vi ikke helt.

 

 

Næste møde afholdes den 28 oktober kl 19.00 hos Grethe Breiting.

 

Vi modtager gerne henvendelser til vores dagsorden .                                      

                                               Ref  petra

 

 

Lokalrådets hjemmeside    Reersøs hjemmeside