REERSØ LOKALRÅD

 

afholder

 

ÅRSMØDE

 

for alle fastboende beboere på Reersø

 

 

Torsdag den 3.april kl. 19.00 på Postgaarden

 

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent

 

2.     Valg af stemmetællere

 

3.     Lokalrådets beretning  2007/08                    

 

4.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

5.     Lokalrådet har forespurgt Kalundborg Kommune om vilkår for en eventuel overtagelse af Reersøhuset. Når der foreligger et  svar, vil Lokalrådet vurdere, om det vil udarbejde et forslag, som så skal forelægges på et beboermøde, jfr. §6 i vedtægterne,  til beslutning for Reersøboerne.

 

6.     Valg i h.t. vedtægterne.

a. Valg af 4 lokalrådsmedlemmer

     Hanne Lørup, Flemming Jensen, Poul Erik Lodahl og Petra van Kleef afgår        

     efter tur og de modtager alle 4 genvalg.

b.  Valg af 2 revisorer

c.  Valg af 1 revisorsuppleant

 

7.     Eventuelt

 

 

Venlig hilsen

 

Reersø Lokalråd