REERSØ LOKALRÅD

 

afholder

 

ÅRSMØDE

 

for alle beboere på Reersø

 

 

Torsdag den 18. marts 2010 kl. 19.00
på STÅHEJSEN, Vilhelmsvej 1

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Valg af stemmetællere

 

  1. Lokalrådets beretning  2009/10                    

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

  1. Kalundborg Kommune har inviteret repræsentanter for lokalråd og beboerforeninger i kommunen til at deltage i en referencegruppe vedr. planlægningen af den fremtidige kollektive trafik i kommunen. Under forudsætning af årsmødets godkendelse kan formanden deltage som den ene  af  2 repræsentanter for den sydlige del af kommunen

.

 

  1. Valg i h.t. vedtægterne.

a. Valg af 4 lokalrådsmedlemmer

     Efter tur  afgår:

     Hanne Lørup, Poul Erik Lodahl og Petra van Kleef, som modtager genvalg.

     Flemming Jensen, som ikke modtager genvalg.        

b.  Valg af  2 suppleanter.

      Efter tur afgår Michael Munthe Fog, som modtager genvalg.

      Grethe Breiting er indtrådt i lokalrådet efter Rene Wonsbeck

c.  Valg af 1 revisor for 2 år.

d.  Valg af 1 Revisorsuppleant.

     Efter tur afgår Christian Baagø, som modtager genvalg.

 

  1. Eventuelt

 

Venlig hilsen

Reersø Lokalråd

 

Lokalrådets hjemmeside    Reersøs hjemmeside