Fra: "Dorthe Jørgensen" [mailto:Dorthe.Jorgensen@kalundborg.dk]
Sendt: 11. september 2009 13:05
Til: Petra van Kleef, Reersø Lokalråd
Emne: SV: Klager over affaldsordningen fra Reersø lokalrådet

Tak for jeres mail.
Vi beklager, at den nye affaldsordning har være til gene for jer.
Vi er opmærksomme på, at der er problemer med bioposer, der lækker og bliver siddende i affaldsbeholderne ved tømning. Vi arbejder på at finde en løsning på problemet.
Indtil der foreligger en løsning på problemet er det muligt at anvende almindelige affaldsposer i plast til bioaffaldet. Disse plastposer bliver frasorteret ved senere behandling af bioaffaldet og ødelægger/forhindrer derfor ikke komposteringen. Husk i øvrigt at binde nogle stramme knuder på poserne til både bio- og restaffaldet. Ved at anvende plastposerne kan generne fra bioaffaldet forhåbentligt mindskes.
Såfremt affaldsbeholderne går i stykker ved tømning/bankning af beholderne, bedes I meddele os dette. Renovationsfirmaet vil da sørge for at ombytte beholderne eller reparere disse.
Er uheldet sket, og der er kommet maddiker mm. i affaldsbeholderen, kan beholderen gøres rent med sæbe og varmt vand. Det er borgerne selv, der skal gøre affaldsbeholderne rene.  
Pga. manglende beskæring af beplantningen langs de private fællesveje i sommerhusområderne i Gørlev, har renovatøren oplyst, at han ikke vil køre af disse veje, da der er risiko for at hans registrerings- og sikkerhedssystem vil blive revet af de nye vogne. Derfor kører renovatøren på nogle private fællesveje med en gammel renovationsvogn, som desværre ikke kan sortere affaldet.
Vi har endvidere haft møde med Arbejdstilsynet, som har oplyst, at de ikke ville kunne acceptere, at beholderrne blev transporteret ud til stamvejene, hvor renovationsfolkene gik frem og tilbage af de ujævne private fællesveje.
Ovenstående problemstilling har gjort, at vi måtte udsætte opstarten af den nye affaldsordning i fuldt omfang i sommerhusområderne i Gørlev – sådan at forstå, at indsamlingen sker i mindre biler, med det formål at sikre at sorteringen ikke ødelægges i den resterende del af kommunen (hvor sorteringen gennemføres som planlagt).
Jeg beklager, at ovennævnte information ikke er nået ud til jer.
Endvidere kan jeg oplyse, at vi har haft folk fra Kalundborg kommune i sommerhusområderne med det formål at finde de ejendomme, hvor der skal beskæres. De pågældende ejendomme har efterfølgende fået et brev, hvori de bliver bedt om at beskære beplantningen.
Vi håber på, at beplantningen snarest er beskåret, og at der derfor fremover vil kunne afhentes affald af renovationsbiler med mulighed for sortering af affaldet.
Indtil de nye renovationsbiler kommer i brug i området, er det ikke et krav, at der sker sortering af affald. Vi forventer, at grundejerne i området har gennemført den nødvendige beskæring af deres beplantning, således at sorteringen kan opstartes igen i løbet af oktober.
Det er politisk bestemt, at affaldet skal afhentes hver 2.. uge. Der er pt. debat om, hvorvidt ordningen skal udvides til også at omfatte ugentlig tømning i visse områder/på visse tidspunkter af året. Indtil andet bliver besluttet, kan der kun afhentes affald hver anden uge.
Såfremt I har yderligere spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte os.
 
Med venlig hilsen

Dorthe Jørgensen
Konsulent
Direkte: 59 53 52 63
Email: dorthe.jorgensen@kalundborg.dk 
Vej, Park og Ejendom
Højvangen 9
4470 Svebølle
Kalundborg Kommune
Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg
Tlf.: 59 53 44 00
www.kalundborg.dk

Reersø Lokalråds hjemmeside
Reersøs hjemmeside