Reersø Lokalråd

 

 

Dagsorden og referat for møde  d. 9. marts 2008 kl. 15.00.

 

 

  1. Godkendelse af referat fra  sidste møde  31.01.08.

 

Referat godkendt.

 

  1. I forbindelse med opløsningen af Lokallisten Gørlev, har bestyrelsen fordelt deres formue mellem lokalrådene i Kirke Helsinge og på Reersø, og vi har modtaget 1300,00 kr.

 

Sat ind på kontoen.

 

  1. vedr. vores henvendelse  om færdiggørelse stien til Reersø. Orientering v/fmd.

 

Ansøgningen fra Gørlev kommune om dispensation til  etablering af det sidste stykke

            af  stien, kom aldrig længere end til et skrivebord i Vestsjællands Amtskommune.

Efter lokalrådets henvendelse er sagen nu til fornyet behandling i Kalundborg Kommune.

            Den medarbejder i Teknisk Forvaltning, der har sagen, kommer ud  og besigtiger  

            forholdene. Der vil derefter blive taget stilling til det videre forløb, og om Kalundborg

            Kommune skal søge den nødvendige dispensation. 

      

  1. vedr. vores henvendelse  om Reersøhuset. Orientering v/fmd.

 

            Driften af Reersøhuset koster ca.100.000 kr om året,  fremgår det af Kalundborg

            Kommunes budget og de sidste 2 års regnskaber.

            Formanden for Kuturudvalget,  Peter Christiansen, og udvalgets sekretær, Preben

            Christensen komme  til Reersøhuset den 17. marts kl. 15  for at drøfte vores

            henvendelse med os.  5 af  lokalrådets medlemmer deltager i mødet.

 

 

  1. Vedr. opslagstavlen. Orientering v/Jesper og Flemming.

 

             Flemming har lavet et skab, som er lige ved at være færdigt. Det sættes op ved FOCUS

             efter nærmere aftale med Robert.

 

   

6.       Planlægning af årsmødet d. 3. april, herunder fastlæggelse  af dagsorden.

       

             Dagsorden til mødet den 3 april er fastlagt, og vi  husstandsomdeler og hænger op, hvor

             vi kan, så alle fastboende kan blive bekendt med det .

 

 

 

Evt:     Vi har fået Ø-status i beredskabsmæssig forstand.