Referat  Reersø lokalråd ordinære møde

torsdag d. 29.04.10.

 

   

 

1.     Godkendelse af referat fra mødet 27.01.10. ok
 

2.     Evaluering af årsmødet.

Årsmødet forløb ok men til næste år vil det blive afholdt i reersøhuset,, der kom 416 kr ind i frivillig bidrag , de er sat ind i banken.

 

3.     Sidste nyt om stien. Finn har snakket med teamleder i vej og park i Kalundborg Kommune og projektet ligger klar med de forskellige dispositioner  men trods lovning på at kommunen vil gå i gang med anlæggelse af stien er det i gået i gang endnu Lokalrådet vil skrive et brev til kommunal bestyrelsen med redegørelse af hele forløbet . Den 18 maj  har vi modtaget svar  at  anlæg af sti vil blive behandlet på næste møde i  udvalget for Teknik og Miljø

 

4.     Sidste  nyt om borde, bænke m.v.: Træet til borde og bænkene er bestilt , men saveriet  ved ikke hvornår det kommer , og når det kommer om det så er i de længder vi skal bruge, så det er lidt øv .Ellers går kommunens beskæftigelses projekt snart i gang med at lægge stien lidt længere ind, gør den nemmere tilgængelig visse steder og sat nogen bord og bænke op .

 

 

5.     Kalundborg kommune har inviteret digegruppen og rep. fra Lokalrådet til  

Møde om digeprojektet den 3. maj. Hans og Finn deltager i mødet. Efter dette møde finder lokalrådet ud af om der er nok information til at afholde et kommende orienteringsmøde for reersø boerne .

 

 

6.     Orientering om møde i referencegruppen vedr. kollektiv trafik. Fra den 8 aug sikres korrespondance mellem 390 bussen og linje 32  ved at den ikke kører før linje 32 ankommer. Bliver indarbejdet i ny køreplan for 390.

     Bybus i Kalundborg rykker 5 min så der er fast afgang minuttal 50,det sikrer

     Korrespondance med 430.

 

     Større ændringer der arbejdes på at få implementeret med køreplanen for  

    december 2010.

 

Lokalrådets hjemmeside    Reersøs hjemmeside