Borgerservice- og demokratiudvalget                                                                          31.10.07

Kalundborg Kommune

Holbækvej 141b

4400 Kalundborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vedr. Reersø Lokalråd

 

Til orientering for kommunalbestyrelsen og Borgerservice- og demokratiudvalget skal vi fortælle, at beboerne på Reersø på et stiftende møde  2. oktober 2007 besluttede at etablerede Reersø Lokalråd.  Mødet valgte 7 medlemmer til lokalrådet, som efterfølgende har konstitueret sig med undertegnede som formand. Til orientering vedlægges en kopi af lokalrådets vedtægter.

 

Det fremgår af vedtægterne, at det er lokalrådets formål at repræsentere Reersøbeboernes fælles og almene interesser, synspunkter og meninger overfor kommunen og andre instanser og myndigheder. Reersø Lokalråd skal derfor stille sig til rådighed, såfremt Kalundborg kommune måtte have behov for det, ligesom vi skal anmode om at blive orienteret og medinddraget,  i sager og forhold vedr. Reersø  som vedrører Reersøbeboernes fælles og almene interesser.

 

 

 

 

Venlig hilsen

Reersø Lokalråd

 

 

 

 

Formand

Finn Bjerregaard

Engvej 15, Reersø

4281 Gørlev