Region Sjælland      Reersø Lokalråd      Kalundborg Kommune

Nåbohjælp-skiltene kom på plads lørdag den 19. september 2009 
Nabohjælp - skilte opsættes
Reersø Lokalrådets hjemmeside

Reersø hjemmeside