Dagsorden til møde i Reersø Lokalråd onsdag d. 20. august kl. 19.00

 

 

 

1. Vi har modtaget invitation til dialogmøde med kommunens Borgerservice- og demokratiudvalg den 1. september kl. 17.00 - 19.30 i Gørlevhallen. Til mødet er inviteret lokalråd og beboerforeninger i delområde sydvest i kommunen, dvs. den gamle Gørlev kommune.

Vi skal beslutte, hvilke emner/sager vi ønsker drøftet på mødet, og vi skal vælge 2 repræsentanter, som skal deltage i mødet.

 

2. Om stien til Reersø. Formanden har talt med den nye sagsbehandler, som har lovet at orientere, når han har gjort sig bekendt med sagen.

 

3. Vi har modtaget en orientering om ansøgning om at opstille en skulptur ved Reersø Kirke. Medlemmerne har tidligere fået kopi af brevet fra kommunen og visualisering af opstillingen.

 

4. Vi har fået henvendelse om oprensning og retablering af den gamle  branddam på  Skansevej. Formanden har lånt et eksemplar af den lokalplan, hvor de fysiske forhold vedr. branddammen er omtalt og behandlet. Sagen drøftes.

 

 

venlig hilsen

 

finn