Grethe Michaelsen Erichsen

Middelalderår i Danmark 1999

Middelalder-inspireret håndklæde: Fabeldyrene er inspireret af figurer på døbefonten i Kirke- Helsinge kirke, Sjælland fra begyndelsen af 1400- tallet. I andre kulturer ses ørnen som symbol på forbindelsen mellen jord og himmel, Gud og mennesker: På døbefonten ser jeg en mulighed for, at ørnen symboliserer Helligånden som Guds sendebud.    Liljeborten er inspireret af kalkmalerier i Vester Broby kirke, Sjælland udført i midten af 1100- tallet. Liljerne sættes ofte i forbindelse med Jomfru Maria, som tegn på renhed. I Middelalderen var det religiøse en meget væsentlig del af livet, og man ser fra den tid et væld af billeder i kirkerne, som tegn på Guds tilstedeværelse. Vi betragter i dag disse motiver som symboler, men for middelaldermennesket var det virkelighed.