Dias-serien "Reersø før og nu"

Reersø Museum
Skansevej  Reersø  DK-4281 Gørlev
 

Start

Åbningstider

Byvandringer

Museumsforening

Fotos


Der vil være mulighed for at købe museets nye bøger "Reersø i 1950"
af Poul Kjølholm og "Reersø i Stenalderen" af Anders Maegaard.
Begge forfattere vil være tilstede på åbningsdagen.Museet fra 1926, med initiativtageren Thorkild Gravlund  foran . . . 


Reersø Museum, idyllisk beliggende på Skansevej
 


Museet er under restaurering


Reersø museum har været under istandsættelse siden 90-års jubilæet i maj 2016.
A. P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til Almene Formål
 har bevilliget 800.000 kroner og Slots- og Kulturstyrelsen 375.000 kroner - til istandsættelse af museet.
Stråtaget lækker flere steder og dette medfører, at husets tilstand svækkes pga. blæst og indtrængende regn og husets indbo- og udstillingsgenstande ødelægges. Der er også problemer med nogle syldsten, som har forskubbet sig.Reersø Museum
- eller ”Andræjs hus ” - er et lille specialmuseum, som åbnede første gang i 1926.
Det var forfatteren Thorkild Gravlund (1879-1939) – selv født og opvokset på Reersø – som tog initiativ til oprettelsen.
Huset havde i mange år tjent som redskabshus, men blev sat i stand så det var i overensstemmelse med beskrivelsen fra brandvurderingen i 1801.


Museet er et gammelt fæstehus, som viser de vilkår, den fattige landalmue levede under o
mkring år 1800.


Reersø Museumsforening
står for vedligeholdelse samt drift af museet.

Der kan tegnes medlemskab
til
50 kr.  på museet eller hos bestyrelsen
 


- følg os på facebook

 

Reersø på nettet        Reersø video