Se Dias-serien "Reersø før og nu"

Reersø Museum
Skansevej  Reersø  DK-4281 Gørlev
 

Start

Historie

Åbningstider

Byvandringer

Museumsforening

Fotos

Links
 


Sidste chance for at se museet


Reersø Museum skal istandsættes for over 1,1 million

Det er med stor glæde, at Reersø Museum kan meddele, at A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilliget 800.000 kroner og Slots- og Kulturstyrelsen 375.000 kroner til istandsættelse af museet.
Stråtaget lækker flere steder og dette medfører, at husets tilstand svækkes pga. blæst og indtrængende regn og husets indbo- og udstillingsgenstande ødelægges. Der er også problemer med nogle syldsten, som har forskubbet sig.
Reersø Museum søgte i foråret 2015 Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til at lægge et nyt stråtag på museet, og samtidig sendte vi ansøgning til A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om midler til restaurering af museet. A.P. Møller Fonden og Kulturstyrelsen mente, at det var hensigtsmæssigt at få en rådgivende Ingeniør ind over projektet.
Ingeniørens gennemgang af museet viste, at det var i dårligere stand end først antaget. Han vurderede, at der skulle skiftes nogle spær, lægter og bindningsværksstolper m.m. Projektet er blevet større end først antaget.
Det hele har været en lang og spændende proces at være med til.
Museet holder åbent en sidste gang, så man kan se museet, inden det bliver restaureret   lørdag d. 5. november fra kl. 12-15, hvor der vil være gratis adgang og mulighed for en kop kaffe. 
Selve restaureringsarbejdet forventes påbegyndt foråret 2017. Ref: Museets facebook 19. okt. 2016
Referat fra Generalforsamling 2015