Se Dias-serien "Reersø før og nu"

Reersø Museum
Skansevej  Reersø  DK-4281 Gørlev
 

 
 

Start

Historie

Åbningstider

Byvandringer

Museumsforening

Fotos

Links

LINKS

Reersøs hjemmeside

Kalundborg Museum

Reersø - et sjællandsk landsbymiljø fra tiden før 1800


Slagelse Museum

Dansk Center for Byhistorie

 


Museet, idyllisk beliggende på Skansevej
 
 MUSEETS BESTYRELSE


René Rohde (formand)
Skansevej 17, Reersø  61 99 12 07

Henrik Eggert Nielsen (næstformand)
Skansevej 22, Reersø  20 87 33 97

Anders Hedegaard ( Sekretær)
Landervejen 47,  Reersø 24 41 43 03

Tove Andersen (kasserer)
Skansevej 12, Reersø  58 85 70 70


Ingrid Darré
Skansevej 15, Reersø   58 85 91 73

Kontingent: 50 kr.