MUSHOLM

Musholm Ø ligger 3 km syd for Reersø.
Øens sydvestlige del består af en morænekerne i op til 9 m højde og med en aktiv havklint;
den nordlige del udgør en 500 m lang strandvold med rullesten ud mod
Påskestenen og Nordholm (2 ha).
Musholm Musholm

LINKS:

Den Danske Ordbog: Rethersø holm, Musholmen
Bådmagainet: Snus lidt til Musholm
Naturstyrelsen: Det åbne land
TV2east: Musholm Lax Video
Travellingluck.com: Where is Musholm havn?

HOME