17.09.09

 

PRESSEMEDDELELSE

 

 

NABOHJÆLP PÅ REERSØ.

 

 

 

På lørdag den 19. september begynder operation Nabohjælp på Reersø. Med en bevilling fra Kalundborg kommunes pulje til initiativer i lokalområderne har Reersø Beboerforening og Reersø Lokalråd købt Det Kriminalpræventive Råds skilte som viser, at her er der Nabohjælp, og de to skilte opsættes kl. 09.00 lørdag morgen den 19. september. Det første opsættes ved indkørslen til byen, og det andet ved havnen. Til de Reersøboere, som møder op og deltager i indvielsen af skiltene, udleveres nabohjælps mærkater til opsætning på husdøre og evt. vinduer, og efterfølgende kan mærkaterne fås hos beboerforeningen og lokalrådet.

På møder i både beboerforening og lokalråd har Reersøboerne været positive overfor ideen om at etablere nabohjælp på øen, og det er vores håb og forventning at markeringen med skilte ved indgangen til byen både fra land- og søsiden og mærkater på husdørene vil støtte og forstærke den gensidige opmærksomhed og hjælpsomhed, som allerede er herude, og at det vil sende et klart signal til ubudne og uønskede ”gæster” om, at her bliver der passet på, også når der ikke er nogen hjemme.

 

 

Venlig hilsen

 

Reersø Beboerforening

 

Reersø Lokalråd

Reersø Hjemmeside