Reersø Lokalråd

 

Referat af  Reersø Lokalråd's ordinære møde torsdag den 20-08-09 kl. 19.30

 Til stede ; Rene Wonsbeck, Hanne Lørup , Petra van Kleef (ref)

 Afbud : Flemming Jensen og Hans Kristiansen , Ikke til stede :Finn

 Bjerregaard og Poul-Erik Lohdahl.

 

1. Godkendelsen af ref. fra den 6 maj 09 .

     Ok

 

2. Orientering om projektet nabohjælpskiltene  og bænkeprojektet  ved Hanne

    og Petra

    Nabohjælpskiltene er indkøbt  og der arbejdes på at få dem sat op , vi

    har   fået tilsagn fra en del lokalfolk der vil hjælpe og lægge

    gravmaskine til ;) Vi har fået tilladelse fra kommunen og havnen til at

    stille dem op .

    Bænkene omkring Reersø rundt , de er bestilt og vi afventer en

    melding    om hvornår de er færdig produceret . Petra er i dialog med

    vej og park om  vedligeholdelsen af stien Reersø rundt og om at få

    den lagt ind de steder hvor den er faretruende tæt på kanten.

 

3.Orientering omkring henvendelse til Kalundborg Kommune omkring

   busskurets tilstand på Strandvejen ud ved Hesselbjergvej.

   Den er ikke repareret endnu trods løfter fra Kommunens side så Rene

   har henvendt sig igen og fået lovning på en klar besked i uge 36 .

 

4. Lokalrådet påtænker sig at få lavet vores egen opslags skab  og som vi

     håber må stå ved købmanden .

 

 

EVT:. Lokalrådet har fået en del mundtlige henvendelser og en skriftlig 

             omkring    den nye  udskældte  affaldsordning .

             Vi har skrevet et brev til Kalundborg   kommunen og som vi også 

             sender til    avisen  for at give vores mening til kende herfra  

             lokalsamfundet .

 

     EVT : Rene har udenom lokalrådet taget initiativ til at få sat fodboldbanen i

               stand og efter en indsamling hos købmanden og hjælp af  mange

               lokalfolk og folk der har  sponsoreret net og materialer og basketmål

               bliver der nu også en basket bane på fodboldpladsen .

 

               Næste Møde er den 29 0kt. kl 19.00 hos Hanne Lørup                         

 

Home