Reersø hjemmeside: HOME

365 stemmeberettigede  Reersø-borgere
(68,2 %)
mødte frem til stemmeurnerne på Reersø Kro
og stemte således til
EP valget 2019:

m
Kilde: kmdvalg.dk

 

Folkeafstemning om retsforbeholdet 2015
3. december 2015 kl. 21.02
: 411 af Reersøs 506 stemmeberettigede
borgere (81.2 %) stemte om retsforbeholdet.
Sammenlignet med landsresultatet var det en flot stemmeprocent
 og et særdeles markant NEJ fra Reersøerne.

Ref: http://www.kmdvalg.dk/av/2015/A510326006.htm  

Folketingsvalg 2015 på Reersø

Dansk Folkeparti forøgede sin føring markant, på bekostning
 af alle øvrige partier, bortset
fra Socialdemokratiet
. Kilde: KMD Valg
Antal stemmeberettige steg fra 496 til 522.


 

Kommunevalg 2013  på Reersø
20. november 2013: Regions- og kommunalvalget foregik som sædvanlig i det hyggelige valglokale på Reersø Kro.
Deltagelsen var 84 procent, idet 419 af øens 499 stemmeberettigede beboere afgav deres stemme.
Figuren herunder viser stemmefordelingen sammenlignet med de to foregående valg.
Fremgang havde Dansk Folkeparti med 5,5 %, Enhedslisten med 5,0 %, Konservative med 1 %,
Liberal Alliance med 1 %, og Socialdemokratiet med 0,1 %.
Tilbage gik Venstre med  9,3 %, SF med 2,2% og
Radikale med 0,1%.

kOMMUNAL-VALG  REERSØ 2005, 2009 OG 2013

Kilde: KMDVALG.DK 

 

HOME