Reersø Lokalråd


Referat af Reersø Lokalråds ordinære møde onsdag den 6. maj 2009 kl. 18.30
 

1.  Evaluering af årsmødet der blev afholdt den 26. marts, - se ref derfra.
General Forsamlingen gik ok, tak til dem der kom og deltog .

2.  Konstituering efter årsmødet, valg af formand.
Finn B fortsætter og Flemming og Petra fortsætter som
næstformand og sekretær for 2 år.

3.  Vedr. stien fra Gørlev til Reersø .
Der arbejdes fortsat med sagen, lige nu undersøges det ,om de
lodsejere der solgte jorden til Kalundborg Kommune, var indforstået
med at jorden skal bruges til trampesti.

4.  Henvendelse fra Kalundborg Kommune vedr. opstilling af Raggen's
skulptur ved Reersøhuset.
Lokalrådet tager sagen af notam.

5.  Valg af to deltagere til møde med de andre lokalråd i gruppe syd om
retningslinier for anvendelse af kommunens bevilling til lokalrådene.
Mødet afholdes den 18.5.
Finn og Petra blev valgt til at deltage i mødet .

6.  Orientering fra Petra og Hanne om de to projekter vedr. nabohjælp og
Bænke på Reersø.
Bænkeprojektet er næsten beskrevet færdig , det er Naboskilt
projektet også , vi ved hvad det kommer til at koste og nu arbejder
vi videre på en realisering.

7.  Evt.: Rene Wonsbeck har taget initiativ til at få ny net på
fodboldbanens mål og at få kridtet banen op.

Digelaget har foreslået at Lokalrådet deltager i deres næste møde,
dette tager vi på dagsorden til næste lokalrådsmøde.
ref. petra


Næste Møde er den 20 august kl 19.00 hos Rene W.

Reersø Lokalråd hjemmeside   Reersøs hjemmeside