Region Sjælland      Reersø Lokalråd      Kalundborg Kommune


Menu

Referat fra ordinært møde i Reersø Lokalråd

Torsdag den 27 jan.2010 kl 19.30

 

Til stede: Finn Bjerregaard, Hanne Lørup, Poul-Erik Lohdal, Hans Kristiansen,
Petra van Kleef, Grete Breiting.

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, den 28. okt 09

Ok

 

2. Planlægning af Årsmødet  2010

 

Årsmødet bliver afholdt den 18/3 kl. 19.00 i  Ståhejsen (tidl.feriebyen)

Vilhelmsvej 1.

Evt . forslag skal være formanden i hænde senest 15 /2.

 

3. Lokalrådet har modtaget skriftlig henvendelse vedr. fyrværkeri ved Nytår.

 

Henvendelsen bliver taget med i årsberetningen.

 

4. Lokalrådet har modtaget invitation fra Kalundborg Kommune til at

    deltage i et orienterende møde om etablering af en referencegruppe, som

    skal bistå i arbejdet med planlægningen af busbetjeningen i kommunen.

 

Formanden Finn Bjerregaard deltog i mødet .

Kalundborg kommune  skal mødes med Movia  den 1 marts for at drøfte  køreplaner . Lokalrådene fra Nord, Midt og Syd, pendlergruppen og  Agenda 21gruppen kan inden den 18. februar indsende forslag til kommunen til ændringer i den køreplan, som skal gælde fra maj 2010, og hver af de fem grupper kan deltage med 1-2 repræsentanter i den referencegruppe ,  som skal bistå kommunen i det fremtidige køreplanarbejde, som omfatter arbejdet med køreplanen, som skal gælde fra december 2010 og arbejdet med at fastlægge det fremtidige serviceniveau for den kollektive bustrafik kommunen.

Vi opfordrer  alle Reersøboere  til at fremsende evt. forslag til ændringer til køreplanen til lokalrådet senest fredag den 5/2 2010, så bringer vi dem

videre til  fællesmøde med de andre lokalråd i Sydgruppen som afholdes i  uge 6. Finn og Petra deltager fra Reersø lokalråd.

  

5. Vedr. færdiggørelse af stien til Reersø. 

Som skrevet før er stien blevet godkendt og bliver færdiglavet som trampesti, vi har ikke kunnet få oplyst hvornår, men vi forventer,  at det bliver i foråret .

  

 6. Vedr. projektet med borde og bænke. 

Det skulle være påbegyndt i november måned men da blev det vinter. Nu  har der været lederskift i den projektgruppe der skulle stå for det i kommunen  og projektet er ikke kommet videre.

Hanne Lørup har haft kontakt til forskellige personer fra projektet og  fået lidt forvirrende meldinger .Nu tager vi  et møde med den, der skal stå for det.  Hanne og Petra deltager.

 

 

Home