Region Sjælland      Reersø Lokalråd      Kalundborg Kommune


Referat til ordinært møde i Reersø Lokalråd

Torsdag den 28.10.09. kl. 19.00.

 

Til stede: Finn Bjerregaard, Hanne Lørup, Poul-Erik Lohdal, Hans Kristiansen, Petra van Kleef.

 

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde.

Ok

 

2.    Orientering fra Digegruppen,

     Poul Erik Jensen fra digegruppen er mødt op da gruppen vil

     orientere lokalrådet om deres projekt ”klimaændringerne og diger

     på Reersø.

    Poul-Erik  fortæller at Digegruppen ønsker at høre ind under

    lokalrådet så vi  kan varetage deres interesser.

        Lokalrådet kan i henhold til vedtægten ikke træffe beslutning om

        noget sådant. Det aftales, at digegruppen, hvis de ønsker det, som et

        punkt på dagsordnen til årsmødet i marts 2010 kan forelægge deres

        projekt for årsmødet, som så kan tage stilling til det."

 

 

    3. Orientering om projektet vedr. bænke og stien øen rundt.

        Vedr. bænke så har det trukket i langdrag da ham der skulle stå for

        at bygge bænkene og opsættelsen af dem ( beskæftigelsesprojektet i

        Kalundborg kommune )

        blev flyttet til andet job, men nu er der en anden der har overtaget

        jobbet og er meget begejstert for projektet så det ser ud til på

       nuværende tidspunkt at bænkene bliver bygget og stillet op.

       Samtidig at  stien Reersø rundt samtidig bliver lagt lidt længere ind

       på landet og buskene beskåret lidt .Et vinterprojekt som så skulle

       ligge klar til afbenyttelse til foråret.

 

4. Opfølgning vedr. Nabohjælp. Der er indkøbt et ekstra skilt sammen

     med Beboerforeningen, som er sat op ved havnen men sådan så der er

     skilt  der kan læses fra begge sider.

 

5. Vedr. færdiggørelse af stien til Reersø. Skelændringerne er nu  

    godkendt, og nyt revideret stiprojekt er fremsendt til godkendelse i   

    Miljøcenteret i Roskilde.Så det ser ud til at trampestien til Reersø

    bliver færdig gjort nu ,stien bliver lagt ca 1 mtr fra vejen, der bliver

    terræn udjævnet så der er flad og dækket med græs ikke grus.

 

6. Indkaldelse af suppleant til Lokalrådet. Med beklagelse har vi i lokal

    rådet taget imod Rene Wonsbeck´s ønske om at udtræde af lokal rådet,

    vi takker for et godt stykke arbejde Rene har lagt  i den tid han var

    tilknyttet lokalrådet Første suppleant Grete Breiting har takket ja tak

    til at træde ind i stedet for Rene.

 

7. Der var ingen punkter til evt .

 

Næste lokalrådsmøde afholdes den 28 januar 2010 kl. 19.00

hos Poul Erik Lodahl.

 

 

 

Home