Kitface
Back
Home
   Menu

    REERSØ LOGO REERSØ LOGO REERSØ LOGO

German  English  French  Japanese

IT-Klub FOCUS PÅ HJEMMEARBEJDE
IT-MINISTEREN OM REERSØ FJERNJOBHOTEL
GRØNNE PENDLERE
WEB-BASERET VOICE & VIDEO TIL VIRTUELT SAMARBEJDE
REERSØ ANNO 2002
22 SPØRGSMÅL OG SVAR OM FJERNARBEJDE OSS FAQ
REERSØ IT-KLUB

 

Hvornår får Reersø et IT-hus
eller et fjernjobhotel?


Tegning udlånt af Tele Service Center Rhinland-Pfalz's hjemmeside.
     
Opblomstring
Om nogle år vil Reersø blomstre med tilbud til sine beboere om jobs, uddannelse og fritidsaktiviter hjemme i landsbyen! Vel at mærke uden at overbelaste lokalområdets følsomme naturmiljø, kulturminder og infrastruktur. Midlet er den moderne IT-teknologi, med Internettet som løftestang. Alle initiativer og tiltag der støtter denne udvikling skal fremmes og forenes!

Hvorfor netop på Reersø?
Hvor ellers kan du - indenfor 1 km's radius - arbejde, bo og nyde en livsstil præget af friluftsliv med strandbadning, sejllads, rideheste og kæledyr, et hyggeligt landsbysmiljø med velfungerende lysthavn, kro, hotel, restaurant, købmand, campingplads, havnegrill, værksteder, kunstudstillinger m.m. Det hele omkranset af fredet natur, hav og frisk badestrand. Hvor ellers er du en del af en gemytlig lokalbefolkning - en skøn blanding af bl. a. fiskere, kunstnere, håndværkere, akademikere og pensionister - som stortrives med hinanden og med halvøens landliggere og turister.

Småt er godt
I en tidsalder hvor samfundet præges af voksende centrallisering og internationalisering - og sammenkoblet i et verdensomspændende Internet - vil mange føle sig fremmedgjorte og ensomme. Verdensbilledet flimrer og virker uoverskueligt. Vi skal løbende tilpasse os omverdenens forandringer. Under denne udvikling vil vi værdsætte at "høre til" i et lille lokalsamfund. Et sted hvor det hele virker menneskeligt og overskueligt. Et sted hvor man bevarer sin identitet og hvor der er brug for alle. Som man siger: "Den ene tjeneste er den anden værd!"

Hvorfor et IT-hus eller et fjernjobhotel?
Af ovennævnte årsager, bliver Reersø fremover et sted hvor mange vil erhverve sig ved hjemmearbejde (=distancearbejde =fjernarbejde). Det er imidlertid ikke problemløst hverken for arbejdsgiveren eller fjernarbejderen at klare de tekniske, faglige og menneskelige udfordringer dette indebærer. Dette omtales mere ingående under afsnittet Reersø Fjernjobhotel. Ligeledes vil et stigende antal landliggere, gæstersejlere m. fl. foretrække at feriere på steder hvor de hurtigt kan "gå online". I processen, at gøre Reersø's beboere dus med tidens informationsteknologi, og kvalificere dem til fjernjobs, er der ligeledes behov for kursusfaciliteter med passende isenkram. Reersø Internetklub vil også få brug for faciliteter hvor medlemmerne kan demonstrere og udvikle deres Internet-færdigheder. Naturligvis vil der fortsat være beboere som ikke ønsker at beskæftige sig med computer og Internet. Denne gruppe vil imidlertid snart opleve et behov for et lokalt bemandet IT-hus, hvorfra de kan sende/modtage mail, og hurtigt indhente informationer, som efterhånden vil være mere og mere besværlige at indhente pr. telefon og brev. Næste skridt bliver en udvidelse af IT-husets faciliteter og personale, så det får status af et fjernjobhotel. Et fjernjobhotel kan bl.a. indeholde et antal bemandede satelitkontorer for virksomheder i andre lands-og verdensdele.

De dystre alternativer!
Hvis ikke Reersø tager imod mulighederne for de nye erhverv og interresser - som IT-samfundet tilbyder - løber vi en stor risiko for, at landsbyen reduceres til et vinterlukket frilandsmuseum. En anden risiko består i, at industrivirksomheder, som af miljømæssige årsager ikke akcepteres andre steder, placerer sig på et hendøende Reersø. IT-baserede aktiviteter kan derimod realiseres sådan, at Reersø's gamle dyder og kulturminder bevares, til glæde for beboere, turister og landsbyens serviceerhverv.

På rette vej!
Antallet af Internet-opkoblinger på Reersø stiger i øjeblikket eksplosivt. Privat og erhvervsmæssig brug af e-mail og Internet er en glimrende måde at opnå erfaring og viden om informationsteknologiens muligheder. Praksis viser, at mange foretrækker at udveksle e-mail, eller deltage i elektroniske konferencer, med "nogen de kender". De fleste nye netbrugere støder på begynderproblemer. Fordelen ved at kontakte hinanden indenfor lokalområdet er, at man på få minutter, "lige smutter over" og hjælper hinanden på vej. Reersø  IT-klub - en PC og Internetklub startede sine aktiviteter i begyndelsen af 1999. Klubben driver allerde et lille "elektronisk forsamlingshus" i form af Reersø Chat & Talkroom. Endvidere har web-stedet "Reersø Online" åbnet et "Forum" - en slags elektronisk opslagstavle - hvor lokalt tilknyttede kan skrive indlæg og stille spørgsmål til hinanden. 


"Torkild Gravlund" savnes

Beboerne på Reersø har tidligere bevist, at de kan hvad de vil. Tænk på de kræfter der samlede sig for at få bygget "øens" egen kirke. Og se resultatet! Ikke blot en kopi af én af omegnens kirker. Derimod et særligt stykke arkitektur, som fremhæver Reersø's egenart og smukke naturlandskab. I egnshistorien fremhæves Torkild Gravlund ofte, som en samlende figur når noget særligt skulle stavles på benene på Reersø. F.eks. da der skulle bygges en havn. På en måde havde han det dengang lettere end han ville have haft idag. Dengang opholdt lokalbefolkingen sig sædvanligvis hjemme på "øen", - bortset fra de der var ude at fiske. Sådan er det ikke mere. Mange af beboerne arbejder, uddanner og adspreder sig for en stor del udenfor "øen". Tid er en mangelvare for de fleste af os. Men nu er Internettet kommet os til hjælp, som et nyt og effektivt kommunikationsmiddel - også for lokalbefolkningen. E-mails og hjemmesider kan hentes hele døgnet. Vi håber blot at en ildsjæl som salig Torkild Gravlund træder frem, og tager tyren ved hornene.

........
Er jeg for tidligt ude? Ja, måske. Men ovennævnte betragtninger kan ikke gøres for tidligt. Det grøder, syder og bobler. Snart vil der begynde at ske ting og sager!

 


   
Oplev Cyberlings hjemmesideside om voicepages fra (OpTecs Inc.) og andre faciliteter til virtuelle arrangementer
VoiceCafé er varemærket for de web-baserede faciliteter som Reersø-virksomheden CYBERLING.DK leverer til virtuelt samarbejde, bl.a. til fjernundervisning og fjernarbejde, online-konferencer etc.


Tak for din interesse for

REERSØ FJERNJOBHOTEL eksisterer endnu ikke. Men jeg håber at denne web-side vil fremme konstruktive ideer, kritik og kommentarer fra personer med interesse i distancearbejde samt forhold og faciliteter for "Grønne Pendlere i Danmark"!

Det er denne sides formål:

 • at illustrere hvad man forstår ved et fjernjobhotel (også kaldet telejobcenter, telecommuter center, telework center, remote satellite office m.v.)

 • at skabe interesse for stiftelse af Foreningen Grønne Pendlere
  i Danmark
 • at skabe kontakt og interesse hos potentielle brugere,
  (dvs. GRØNNE PENDLERE, f.eks. fjernarbejdere og fjernstuderende), samt hos myndigheder, institutioner, private virksomheder og politikere, med henblik på etablering af et fjernjobhotel på halvøen Reersø i Vestsjælland.

 • at få flere fjernarbejdere og fjernstuderende til at bosætte sig på Reersø
FJERNARBEJDE = Højere effektivitet og større livskvalitet !

En mere bekvem arbejdsplads findes næppe!
Du spadserer eller cykler til dit arbejde uden at tænke på benzin eller offentlig transport. Dit fjernjob eller fjernstudium udfører du i et moderne og velfungerende kontormiljø. Ved langtidsleje kan du benytte faciliteterne som dit eget afdelingskontor. Du bor i Reersøs historiske landsbyidyl med frisk havluft, smuk natur og ideelle betingelser for et velfungerende familieliv. Reersø er ikke en uddød landsby. Du har alle daglige fornødenheder, velassorteret supermarked, familievenlige spisesteder og et folkeligt foreningsliv indenfor rækkevidde. Landsbyen tæller kun nogle få hundrede fastboende - dermed har du og din familie mulighed for selv at præge lokalsamfundets aktiviteter og udvikling.
REERSØ FJERNJOBHOTEL forsyner dig med netop de faciliteter som er en forudsætning for SUCCES I DIT ARBEJDE.

 • Mødelokale
 • Undervisningslokaler
 • IT-udstyrede arbejdspladser
 • Moderne PC'ere og printere
 • Internet-opkobling
 • Videokonferenceudstyr
 • Scanner
 • Telefax
 • Kopimaskine
 • Frokoststue
 • Kaffeautomat

Foreningen
GRØNNE PENDLERE
i Danmark

(Under stiftelse)
c/o Erling Nielsen
Havnevej 4, Reersø
DK-4281 Reersø, Gørlev
Telefon: 58857112
fjernjob@reersoe.dk

 

Ideer og kommentarer er særdeles velkomne.
Kontakt os for nærmere oplysninger

Fotos er venligst udlånt af Vacaville Telecenter, USA.
Reersø-motiver tegnet af Tove Worsøe og Poul Holst
 
Ofte stillede spørgsmål om FJERNARBEJDE
OSS = ofte stillede spørgsmål. FAQ = frequently asked question

 1. Hvad er forskellen på "fjernarbejde", "telearbejde" og "distancearbejde"?
 2. Hvad er en "grøn pendler"?
 3. Hvad er et "fjernjobhotel"?
 4. Omfanget af fjernarbejde stiger for at reducere biltrafikken på vejene, med deraf følgende mindre forurening?
 5. Påvirkes sikkerheden af virksomhedens fortrolige dokumenter og data?
 6. Påvirkes fjernarbejde organisationens evne til teamwork (gruppesamarbejde)?
 7. Er fjernarbejde kun noget som foregår i store virksomheder?
 8. Hvor mange dages fjernarbejde om ugen er det ideelle?
 9. Står fjernarbejdere i bageste række, når der skal ske forfremmelser i virksomheden?
 10. Behøver medarbejderen selv at købe eget udstyr til fjernarbejde?
 11. Hvem betaler fjernarbejderens rejseomkostninger?
 12. Ledelsen er modstander af enhver form for fjernarbejde! Hvad gør man så?
 13. Er fjernarbejde anvendeligt for timelønnede eller månedslønnede medarbejdere?
 14. Man hører ofte om høje produktivitetsgevinster for fjernarbejdere. Stemmer det?
 15. Hvor meget er fjernarbejde udbredt allerede (1997)?
 16. Ender man ikke som arbejdsnarkoman (workaholic) når arbejdspladsen er en del af hjemmet?
 17. Min ægtefælde/samlever er hjemme på det tidspunkt jeg hjemmearbejder.
  Er det en god ide?

 18. Er der ikke fare for at tage på i vægt?
 19. Hvordan undgår man at føle sig ensom og isoleret?
 20. Kan fjernarbejde kombineres med pleje af pårørende?
 21. Er fjernarbejde en slags halv-ferie?
 22. Er det attraktivt at arbejde via et fjernjobhotel?
 1. Hvad er forskellen på "fjernarbejde", "telearbejde" og "distancearbejde"?
  Alle tre betegnelser anvendes i flæng om arbejde, som en medarbejder udfører for virksomheden hjemme på sin bopæl - eller via et "fjernjobhotel" i nærheden af medarbejderens bopæl. Uanset hvilket udtryk man vælger at anvende, er det underliggende koncept altid det samme: At decentralisere kontoret, så et antal af virksomhedens medarbejdere får mulighed for at udføre arbejde på deres opholdssted (oftest deres private bopæl). Moderne telekommunikationsudstyr fremmer muligheden for sådanne arrangementer. I dette notat benyttes herefter benævnelserne "fjernarbejde" og "fjernarbejder".
 2. Hvad er en "grøn pendler"?
  Udtrykket "grøn pendler" (engelsk: "green commuter") betegner ligeledes "fjernarbejdere", men dækker også "fjernstuderende" som også kaldes "telestuderende" og "distancestuderende" (engelsk: "remote students", "telestudents" og "tele-learners").
 3. Hvad er et "fjernjobhotel"?
  I lande hvor fjernarbejde har været udbredt i flere år har man erfaret et behov for telecommutercentre (også kaldet IT-hus, fjernjobhotel, eller blot arbejdshotel, elektronisk forsamlingshus, telecommuter cottage, telecommuter village, teleservicenter m.v). Disse er bl.a skudt op i USA og Europa - ofte i landdistrikter. Medarbejderen tager til det nærmeste arbejdshotel, uanset hvilket firma han er ansat i. På "hotellet" booker hun/han en højteknologisk arbejdsstation, og kommunikerer herfra med kolleger på hovedkontoret, eller på andre fjernjobhoteller. Det er et sted hvor brugerne beriges med mulighed for dagligt socialt samvær og et sted hvor de kan vedligeholde og højne deres faglige niveau. Med andre ord, et sted hvor fjernarbejdere og fjernstuderende gensidigt omgås, inspirerer og lærer af hinanden, og drager fælles nytte af jobhotellets installationer.Hvad har et sådant sted med et hotel at gøre? Jo! Man lejer sig ind og ud af dem, på samme måde som på et hotel! Og så længe man er "indlogeret" på jobhotellet, har man adgang til stedets fællesfaciliteter, såsom f.eks. lobby, restaurant (frokoststue), møderum, og allervigtigst: elektroniske arbejdsstationer med netværksforbindelse! Hvis du foretrækker en fast arbejdsdag fra 9:00-16:00, kan du således vælge "at tage på arbejde", nogle bestemte ugedage, på dit fjernjobhotel, i nærheden af din bopæl, med samme regelmæssighed som du har været vant til i dit hidtidige job. Fjernjobhotellet kan f.eks. opbygges efter kollektivtanken, og kan indrettes med professionel edb- og kommunikationsteknologi. Dvs. med udstyr som er mere avanceret, end det, den enkelte fjernarbejder/fjernstuderende selv har råd, lyst eller plads til at indrette i sin privatbolig. F.eks. særlig kraffulde computere, avancerede multimediefaciliteter, videokonferencerum, udstyr og opkopling til højhastighedsforbindelser osv. I yderste konsekvens betyder det, at du overhovedet ikke behøver at have nogen form for computerudstyr hjemme hos dig selv. I stedet kan du simpelthen vælge, at leje en elektronisk arbejdsplads på "hotellet". Der vil fremover blive indrettet mange jobhoteller rundt i landet. Mindre jobhoteller i de tyndt befolkede områder - med plads til nogle få brugere (fjernarbejdere og/eller fjernstuderende). og store, mere "forkromede", i tæt befolkede områder, storbyer m.v., med kapacitet til "indlogering" af mange brugere.
 4. Omfanget af fjernarbejde stiger for at reducere biltrafikken på vejene, med deraf følgende mindre forurening?
  Nej, disse er i virkeligheden sekundære årsager - omend nok så betydningsfulde. Når omfanget af fjernarbejde er i høj vækst, skyldes det - helt primært - virksomhederne erkendelse af forbedret effektivitet hos medarbejderne, mindre behov for kontorareal, mulighed for bedre kundeservice, og mulighed for at tilknytte og at beholde gode medarbejdere.
 5. Indvirker fjernarbejde på sikkerheden, med hensyn til virksomhedens fortrolige dokumenter og data?
  Hvis medarbejderne hidtil, ukontrolleret, har kunnet gå ind og ud af virksomhedens døre med rapporter, tegninger, disketter m.v. i deres lommer eller tasker, kan man ikke påstå at fjernarbejde giver anledning til nye farer for sikkerheden. Der findes mange hardware- og softwareløsninger til sikring af remote-access (fjernadgang) til virksomhedens databaser m.v. Ingen af disse systemer er 100% sikre - det er der intet der er. Men de yder en rimelig sikkerhed overfor uautoriseret adgang. Så længe virksomheden udvælger hæderlige mennesker som fjernarbejdere og (såfremt det skønnes nødvendigt) udstyrer fjernarbejderens hjemmekontor med en aflåselig boks, og desuden instruerer fjernarbejderen i ansvaret ved at opbevare fortrolige oplysninger i sit hjem, så må sikkerheden anses for rimelig sikret. Der er dog altid visse opgaver - men færre end de fleste chefer forestiller sig - som formentlig ikke egner sig til at udføres som fjernarbejde, ligegyldigt hvor mange sikkerhedsforanstaltninger man iværksætter. Sådanne hverv er det generelt bedst at beholde indenfor firmaets fire vægge.
 6. Påvirker fjernarbejde organisationens evne til teamwork?
  Teamwork kan fungerer på flere måder, også uden at deltagerne er fysisk tilstede i samme lokale eller bygning. Mest team-arbejde består af noget, som bedst egner sig til udførelse under deltagernes fysiske tilstedeværelse, og andet som, mindst ligeså meget, egner sig til individuelt arbejde. Nøglen til at bruge fjernarbejde konstruktivt i et team-miljø ligger i, at organisere arbejdet, så mest muligt af det individuelle arbejde reserveres til dage, hvor én eller flere af deltagerne har hjemmearbejde. Selv om gruppedeltagere fjernarbejder, er det stadig muligt at samarbejde over afstande: Individuelle telefonsamtaler, telefonmøder, e-mail, telefax og groupware (dvs. software som gør det let for en gruppe mennesker at arbejde på de samme data over et computer-netværk) - er fem af de værktøjer som udmærket kan anvendes. Husk også, at gruppearbejde kun er godt op til et vist punkt. Når alt skal udføres i et team, er der en risiko for at opgaveløsninger tager ekstra lang tid, og noget som skulle være én persons ansvar, forårsager en afbrydelse for alle andre teamdeltagere. Når nogle af team-deltagerne fjernarbejder, må team'et tage stilling til hvad der egentlig egner sig til gruppediskussion - og hvad der i virkeligheden bedre kan udføres individuelt.
 7. Er fjernarbejde kun noget som foregår i store virksomheder?
  Selv om mange rapporter fokuserer på store og kendte virksomheder, foregår der forholdsvis mere fjerarbejde i mindre virksomheder. Dette skyldes formentlig, at små firmaer hurtigere kan tilpasse sig nye arbejdsmetoder, og teknologi, at de ofte er presset til at sænke omkostninger samt gøre mere for at holde på vigtige nøglepersoner.
 8. Hvor mange dages fjernarbejde om ugen er det ideelle?
  Når en vis tærskel overskrides, bliver det vanskeligt for fjernarbejderen at bevare fornemmelsen af virkelig, at være en del af en arbejdsgruppe, ligesom det bliver vanskeligt at arrangere møder med fjernarbejderens deltagelse. Hvis arbejdsmængden varierer meget fra uge til uge, vil det ofte være bedre at tænke i antal dage pr. måned, og ikke pr. uge. Det er vigtigt for effektiviteten, at fjernarbejderen tilstræber at være tilstede der hvor arbejdet udføres bedst, på et givent tidspunk. En månedlig tilstedeværelse i virksomheden på 8 - 12 dage i gennemsnit svarer til 2 - 3 dage om ugen, men når dagene fordeles over hele måneden opnås større fleksibilitet.
 9. Står fjernarbejdere i bageste række, når der skal ske forfremmelser i virksomheden?
  Det tror mange, men det er endnu ikke bevist at der er grund til "ude af øje - ude af sind" - bekymringer. Fjernarbejdere kommer jo stadig regelmæssigt i firmaet, de forsvinder ikke. Hidtidige erfaringer peger snarere på, at fjernarbejdere har gode muligheder for forfremmelse, fordi de gennem deres erfaring med at arbejde selvstændigt, langt fra hovedkontoret, i særlig grad har demonstreret kapacitet og ansvarlighed.
 10. Behøver medarbejderen selv at købe eget udstyr til fjernarbejde?
  Det er almindeligt at arbejdsgiveren forsyner fjernarbejderen med det nødvendige "værktøj". Man har dog også set eksempler på at arbejdsgiveren kun strækker sig til at finansiere medarbejderens køb af computer, med deraf følgende fradrag i lønnen over en bestemt periode. Nogle ansatte har allerede deres egen PC hjemme som de er villige til at bruge til fjernarbejde. I mange tilfælde viser det sig ganske enkelt hensigtsmæssigt, at medarbejderen flytter sin PC fra sit skrivebord i virksomheden, hjem til sin bopæl.
 11. Hvem betaler fjernarbejderens rejseomkostninger?
  Forudsat at rejsetiden ikke overstiger 2-3 timer, er det typisk at fjernarbejderen møder hos virksomheden nogle dage om måneden, eventuelt med overnatninger i nærheden af virksomheden. Hvis afstanden til virksomheden er kortere, eller hvis behovet opstår, kan antallet af møder i virksomheden blive hyppigere. Sædvanligvis betaler arbejdsgiveren de hermed forbundne rejse og opholdsudgifter, da det er arbejdsgiverens interesse, at fjernarbejderen møder i virksomheden med passende intervaller.
 12. Ledelsen er modstander af enhver form for fjernarbejde. Hvad gør man så?
  Prøv i første omgang at få godkendt hos ledelsen, at blot én til to medarbejdere udfører fjernarbejde, en enkelt dag om ugen, over en testperiode på en måned. Hvis udfaldet af prøveperioden virker positiv på ledelsen, er der formentlig basis for at udvide fjernarbejdet til en mere permanent ordning.
 13. Er fjernarbejde anvendeligt for timelønnede eller månedslønnede medarbejdere?
  Formentlig arbejder flere timelønnede eller fastlønnede medarbejdere allerede udenfor kontoret. Såsom lastbilchauffører, servicefolk, montører, salgsrejsende m.fl. Det kan fjernarbejdere lige så vel gøre.
 14. Man hører ofte om høje produktivitetsgevinster for fjernarbejdere.
  Stemmer det?

  Husk på at udtrykket "produktivitet" i virkeligheden hører hjemme i industrialderen, hvor man har eksakte tal for input kontra output. Ikke desto mindre anvendes udtrykket ofte om fjernarbejde, og i rapporter refereres ofte til vækst i produktiviteten på mellem 15 og 25 %. Betegnelsen "effektivitet" vil nok efterhånden vinde mere indpas, fordi der heri ligger en samlet bedømmelse af mængden af udført arbejde, kvaliteten, tidsoverholdelse og evnen til at håndtere mangeartede projekter og prioriteter.
 15. Hvor meget er fjernarbejde udbredt allerede (1997)?
  Jeg er ikke bekendt med opgørelser over antallet af fjernarbejdere i Danmark. Diverse kilder angiver på Internettet omfanget i nogle af verdens største industri-nationer: England: 560.000, Frankrig: 220.000, Italien: 100.000, Spanien: 100.000, Tyskland: 150.000, USA: 11.000.000.
 16. Ender man ikke som arbejdsnarkoman (workaholic) når arbejdspladsen er en del af hjemmet?
  Det er vigtigt, at du som fjernarbejder indretter dig med en effektiv opdelig af arbejdstid og fritid. Helst skal du kunne arbejde i et separat værelse - med en dør du kan lukke. Hvis det er en luksus du ikke kan tillade dig, har du i det mindste brug for en eller anden form for synlig adskillelse, så du kan "lukke" dit arbejdsområde af for resten af dit hjem - med et foldedørsarrangement eller lignende. Du skal også lære selv at sætte nogle tidsgrænser. Mange fjernarbejdere siger, at de har vænnet sig til at holde helt fri efter et vist tidspunkt på døgnet. Dvs. når du - efter dette tidspunk- pludselig får en idé, eller kommer i tanker om noget du har glemt, eller som skal rettes i noget igangværende arbejde - skal du ikke fare lige i computeren. Du laver i stedet en lille huskeseddel på en lap papir, som du gemmer til næste morgen - ganske som du ville have været nødt til at gøre hvis din daglige arbejdsplads lå langt fra hjemmet.
 17. Min ægtefælde/samlever er hjemme på det tidspunkt jeg hjemmearbejder. Er det en god ide?
  Nogle parforhold fungerer fint med det. Andre slet ikke. Under alle omstændigheder er det vigtigt at du, med din hjemmegående mage, definerer og aftaler grænser og roller som skal gensidigt respekteres, for at fjernarbejdet og dit fortsatte parforhold bliver en succes. Hvis din ægtefælde f.eks. forventer, at du til enhver tid står til rådighed for tennis, indkøbsærinder og husligt arbejde - fordi du er "hjemme" - så har du et problem! Men i mange parforhold, opleves fjernarbejde som noget virkelig rart, fordi parret får mulighed for at se lidt mere til hinanden, end de ellers har kunnet i en fortravlet hverdag. Der bliver måske mulighed for at spise morgenmad og frokost sammen, tage en eftermiddagshvil eller en rask spadserertur. Inden du kaster dig ud i fjernarbejde er det selvsagt vigtigt at du har afklaret disse forhold med din samboer.
 18. Er der ikke fare for at tage på i vægt?
  Det afhænger af din egen selvdisciplin og vaner. Inden du påtager dig fjernarbejde må du gøre op med dig selv hvor vidt hyppige ture til køleskabet kan gå hen og blive et problem. Disse selvdisciplinære spørgsmål bør du også stille dig selv i relation til husholdningens fristelser, såsom adgang til alkohol, TV-kiggeri i sofaen m.v. Det værste er, hvis du bruger nogle af disse ting som flugt, når du føler at det er svært at komme i gang med arbejdet, eller hvis arbejdet ikke glider som du kunne ønske. Slikposer og småkager på skrivebordet frister nogle over evne, og overvægt virker ikke fremmende for hverken motivation eller arbejdsevne.
 19. Hvordan undgår man at føle sig ensom og isoleret?
  Fjernarbejde er ikke for hvem som helst!. Hvis du er typen som i særlig grad stortrives med social nærkontakt med dine kolleger, skal du fortsætte med at gå på arbejde. Men for mange mennesker er muligheden for at arbejde hjemme, én til tre dage om ugen, et attraktivt kompromis. Det er underforstået at du som fjernarbejder altid har mulighed for behørig telefon- og fax- eller e-mail-forbindelse med kontoret.
 20. Kan fjernarbejde kombineres med pleje af pårørende?
  Kun i visse tilfælde! Fjernarbejde er bestemt ikke egnet til samtidig fuldtidsopsyn - eller fuldtidspleje, speciel ikke af mindre børn! Men er du som fjernarbejder ansat på deltid, og hvis har en betroet person til at tage sig af børnepasningen, mens du arbejder, kan du udmærket kombinere dit fjernarbejde og din forsørgerrolle.
 21. Er fjernarbejde en slags halv-ferie?
  Glemt det! Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, har du naturligvis det samme ansvar overfor dit firma, din chef og dine arbejdsopgaver, som ansatte der ikke fjernarbejder. Men fornuftigt tilrettelagt, vil fjernarbejderen kunne opnå en forbedret livskvalitet og frihed. Du har f.eks. mulighed for at indrette din arbejdsplads mere efter dit eget hovede. Bl.a. undgår du tidsspil og stress med transport til og fra arbejde, og du kan gå klædt, eller afklædt, derhjemme uden hensyn til normer på arbejdspladsen. Sidstnævne frihed vil dog nok begrænses noget når videotelefoni og videokonferencer kommer til at indgå i kommunikationen med arbejdspladsen, andre fjernarbejdere, kunder, leverandører osv.
 22. Er det attraktivt at arbejde via et fjernjobhotel?
  Ja, det vil i mange tilfælde være en særdeles attraktiv løsning - både for dig og din arbejdsgiver. Alene af den grund at fjernarbejderens forhold er under regulering og kontrol af arbejdsmarkedets forbund og institutioner. F.eks. Arbejdstilsynet. Fjernarbejde er heller ikke lige velegnet i alle hjem, f.eks. af plads- eller familiemæssige grunde. Efterhånden som informationsteknologien trænger mere og mere ind i arbejdsprocesserne bliver det samtidig mere kompliceret og resourcekrævende, at holde fjernarbejdere opgraderede med tidssvarende IT-udstyr. På fjernjobhotellet har du mulighed for et socialt fællesskab med andre fjernarbejdere og dette kan i nogen grad kompencere for manglende daglig social kontakt og inspiration fra kolleger hos din arbejdsgiver (kantine- og korridorsnak m.v.). Set fra arbejdsgiverens synspunkt er det betrykkende at vide, at fjernarbejderen arbejder under velordnede fysiske og sociale forhold, og virksomheden kan budgettere med en fast månedlig leje for rådigheden over en sund og teknologisk veludstyret arbejdsplads for fjernarbejderen. Med andre ord: Hvis der ligger et fjernjobhotel i nærheden af din bopæl, er denne model klart en mulighed du og din arbejdsgiver bør overveje at benytte. For fuldstændighedens skyld skal også nævnes at fjernjobhoteller ofte benyttes af personer som arbejder freelance med jobs for flere virksomheder samtidig, uden fast ansættelse hos nogen bestemt arbejdsgiver. Det er ikke ualmindeligt, at freelancere benytter et fjernjobhotel som forretningsbase og forretningsadressse.

Samlet og oversat af Erling Nielsen efter besøg på IT-huse og fra kilder på Internet.
 Forrige side     Næste side

  This page is under construction. Please come back later.
MENU IN ENGLISH

 
  Diese Seite ist noch im Aufbau. Bitte schauen Sie in kürze noch einmal herien!
MENU IN DEUTCH


Previous page     Next page

Miniportræt af Erling Nieslen  © COPYRIGHT 1999 ERLING NIELSEN DK-4281 REERSØ DENMARK.
WEB-DESIGN BY ERLING NIELSEN online@reersoe.dk