Opdateret 4. juli 2011

Att: Foreninger, klubber, grupper, selvstændige aktører, mv. på Reersø

Reersø hjemmeside (Reersø Online) www.reersoe.dk 
(Registreret 1998) er en byportal for REERSØ, Vestsjælland,
Portalen indeholder lokale nyheder, meddelelser, faste oplysninger og historiske beskrivelser om Reersø,
Endvidere aktive LINKS til relevante artikler på andre hjemmesider af interesse for portalens brugere.
Til portalen er knyttet en opslagstavle, REERSØ FORUM, hvor enhver, når som helst, kan gå gratis ind og læse
eller skrive opslag af interesse for portalens brugere.
Desuden er forsiden forsynet med et Google SØGEFELT, af hensyn til brugere der vælger portalen son åbningsside.

Portalen ejes og drives af Erling Nielsen, Reersø - helt ukommercielt, dvs. på hobbybasis. 
Erling Nielsen afholder personlig alle omkostninger til portalens etablering, drift, redigering og tilstedeværelse på Internettet,
idet det er hans idé og ønske, at stille byportalen til rådighed som en gestus til medborgere på Reersø.

Portalen indeholder en fast rubrik på forsiden, nemlig REERSØ KALENDER
Kalenderen oplyser om KOMMENDE ARRANGEMENTER på Reersø,

Oplysninger om aktiviteter optages gratis i REERSØ KALENDER efter henvendelse pr. mail til online@reersoe.dk
Husk at skrive:
1) Hvad arrangementet kaldes?
2) Hvem står som arrangør?
3) Hvor og hvornår foregår det?
Vedhæft evt. pressemeddelelse udsendt til andre medier.

Portalen modtager gerne ideer, oplysninger, fotos, manuskripter, eller andet som kan medvirke til fortsat at holde portalens indhold aktuelt og spændende. Kontakt: online@reersoe.dk    

Portalen er ikke et webbureau som laver hjemmesider.
Dog forekommer der endnu afsnit på portalen som kan opfattes som enkeltstående hjemmesider.
F.eks. beboerforeningen www.reersoe.dk/beboerforening.html  og lokalrådet www.reersoe.dk/lokalraad.html
Disse sider ligger kun forbigående på portalen, indtil foreningerne etablerer sig på nettet med
egen hjemmeside under deres eget domæne, og med deres egen webmaster.
.............................

Portalen (Reersø Hjemmeside) modtager for tiden (2010-2011) ca. 50.000 besøg om året, dvs. ca. 130 besøg i døgnet,
Flere end 400 andre websteder linker jævnligt til portalen.

HOME