Home  Fotos af oversvømmelser 2. november 2006

 


Stormflodsmøde - 3 arbejdsgrupper dannet   
tirsdag 13. marts 2007
Over 100, såvel fastboende  som sommerhusejere, holdt den 13. marts, under ledelse af Jon Mortensen, et fremadrettet og konstruktivt aftenmøde på Postgaarden.
Mødet var indkaldt på initiativ af Maj Brit Andersen med det formål at få etableret nogle  lokale arbejdsgrupper til håndtering af fremtidige oversvømmelser.
Efter indlæg om Ny Kalundborg Kommunes beredskab af beredskabschef Gert Jürgensen, indlæg om diger på Reersøs Nordstrand af Ingrid Darré, et webside-understøttet indlæg på storskærm af Erling Nielsen "Beskyt dit hus mod stormflod og oversvømmelse", samt et illustreret indslag af Tage Fredslund om såkaldte 'søpølser', blev der oprettet 3 lokale arbejdsgrupper: SE ARBEJDSGRUPPER
Grupperne vil beskæftige sig med henholdsvis 'Lokalt beredskab', 'Dige-løsninger' og forslag til 'Sikring af huse'.

Hovedparten af aftenens gæster og medvirkende deltog endvidere, inden mødet, i Postgårdens fordelagtige møde-spisetilbud, formedelst en halvtresser.

Møde om stormfloden trak omkring 120 tilhørere til Postgaarden

Tirsdag 12. december 2006
Hans Reymann-Carlsen, sekratariatschef for Stormrådet og taksator Michael Bang orienterede i aften de ca. 120 fremmødte om, hvordan man bedst forholder sig for at få udbetalt erstatning på bygninger og løsøre som er beskadiget efter oversvømmelsen.
Maj Brit Andersen, mødets arrangør, bød velkommen og overgav den videre mødeledelse til Jon Mortensen.
Hans Reymann-Carlsen indledte med at forklare hvordan rådet bestræber sig på, at få de ekstremt mange sager behandlet så hurtigt og effektivt som muligt.
Stormrådet behandler netop nu mere end 3.000 skadesanmeldelser
- efter denne, den værste stormflod i de sidste 15 år, hvor stormflodspuljen har eksisteret.
På trods af det store antal skader bør folk dog ikke frygte, at stormflodspuljen ikke kan betale de mange erstatninger. Stormflodspuljen råder i øjeblikket over 300 mio. kr.

Der var ivrig spørgelyst fra salen, og mødet underbyggede på udmærket måde  oplysningerne i pressemeddelelsen som Stormrådet udsendte den 8. november. Se her. 
Der blev opfordret til Stormrådet fremover at sørger for, at sagsbehandling og besøg af taksatorer fremrykkes for skadelidte der bruger bygninger til erhverv eller helårsbeboelse. På Reersø er takseringen allerede foregået i en del af øens sommerhuse, mens erhvervsdrivende og en del fastboende endnu ikke har haft besøg af en taksator.
De der allerede har haft taksator på besøg udtrykte imidlertid tilfredshed med disses kompetente og behagelige måde at arbejde på.  

På grund af de mange spørgsmål til repræsentanterne fra Stormrådet blev der i aften ikke tid til at behandle andre aktuelle spørgsmål som: Hvordan sikrer vi vores huse? Hvordan sikres fremtidig varsling og beredskab på Reersø? Disse emner blev udskudt til behandling  på et senere møde.

LINKS:
Kystdirektoratet: Tilskud til kystbeskyttelse http://www.kyst.dk/sw11433.asp
Kalundborg kommune: Beredskab - Frivillig i beredskabet
Beredskabsstyrelsen - Fakta 
TVØst - Ingen hjælp til øer
Folketingets svar om penge til diger

Reersø Online. Nyt: Beskyt dit hus mod stormflod og oversvømmelse  
Floodshield - eksempel på gør-det-selv beskyttelse video

Fotos: Bibber Maltha Petersen 


Fotos indsendt til DR Regionalen af Susanne Johansen