Kitface
Back
Menu
    REERSØ LOGO REERSØ LOGO REERSØ LOGO

Deutch    English    French    Japanese

Reersø-hymnen   Haleløse katte   Naturoplevelser   Kunsthåndværk   IT-klub   Ministerhilsener
LINKS:

På norsk:

E-møter, fjernundervisning, intervisjon og kringkasting over Internett

På svenska:

Nu går virtuella konferenser via Internet och Web-TV in i en ny dimension!

In English:
Teleworker Meeting

In Deutsch:

Teleworker Konferenz


På dansk: 

 * Intercity fjernmøde   * Skandinavisk Pressekonference
 * Skandinavisk turbo på e-møder     * Levende fjernundervisning
  * LiveNet Reersø e-møder     * Café Thomas e-møderLIVE e-MØDER:
Powered by CYBERLING eMeetingService
Reersø er frontløber når det gælder LIVE online-foredrag og videokonferencer over Internettet: KLIK HER

Reersø som virtuelt center for webbaseret teamwork og virtuelle konferencer


CYBERLING.DK
Erling Nielsen, Reersø, etablerede foråret 2001 internet-firmaet, Cyberling.dk, der skal forsyne danske organisationer, firmaer og private med interaktivitet via hjemmesider, i form af talebaseret kommunikation og videokonferencer.
Endvidere forbereder firmaet at organisere undervisning og underholdning over Internettet i form af såkaldte webinarer (live web-basede seminarer).

Erling Nielsen har siden firmaets start, kastet sig ud i et verdensomspændende samarbejde med formidlere og brugere af virtuelle konferencefaciliteter. Samarbejdet foregår virtuelt. Det vil sige, at projekter planlægges og gennemføres uden tilstedeværelsesmøder, men alene ved hjælp af internet-baserede konference- og teamwork-værktøjer.

Hvem kan være med?
Erling Nielsen er løbende på udkig efter flere samarbejdespartnere, lokalt regionalt og internationalt, som skal medvirke til at give webinarerne form og indhold. Herunder personer der kan medvirke som foredragsholdere, undervisere, underholdere, eller som kender personer der vil egne sig til at medvirke i projekterne, som formidlere eller rådgivere til særskilte interessegrupper.
Kun fantasien sætter grænser for webinarernes indhold.
Det vigtigste er, at et webinar kan tiltrække så mange Internet-brugere, at der foreligger et rimeligt økonomisk grundlag for at gennemføre webinaret.

Der tilbydes ikke timelønnede stillinger til personer som medvirker til at give webinarerne indhold. Systemet beror på, at webinar-teamets medlemmer bidrager på freelance-, eller fritidsbasis, og derved indtjener resultatbaserede honorarer og/eller provision. Personer som ønsker at varetage jobs som indleder, ordstyrer, underviser, foredragsholder, eller underholder skal have en god mikrofonstemme, og samtidig besidde evne til at præsentere et emne på en levende, spændende og kompetent måde, sådan at publikum på internettet oplever deltagelse i et webinar som en lærerig eller underholdende oplevelse.
Personer som ønsker optagelse i team'et som formidlere eller rådgivere skal være rutinerede brugere af PC og Internet. og skal have lyst og evne til at sætte sig ind i de praktiske spørgsmål som opstår ved anvendelse af web-baserede konferenceværktøjer.
Da platformen til konferencefaciliteterne er web-baseret, og allerede er etableret på et verdensomspændende netværk af servere, og da brugerne har adgang til webinarer via en URL'er (hjemmeside-adresser), kræves der ikke kendskab til administration af servere i netværk.

Er et webinar en konkurrent til radio og TV?
Nej! Men det er et supplement for et publikum som efterspørger en speciel (selektiv) form for viden eller underholdning.
Vi skal i virkeligheden til at tænke på en helt ny måde!
For det første er der en teknologisk grænse for hvor mange interaktive deltagere et enkelt live webinar kan 'bære'. I platformen for webinarer, som Cyberling formidler, er loftet foreløbig 500 deltagere (Dvs. maksimalt 500 computere tilsluttet til samme webinar).
Til gengæld kan deltagerne befinde sig hvor som helst på kloden hvor der er adgang til internettet.
For det andet er der ikke tale om præsentation af billeder i sædvanlig TV-kvalitet. Der kan vises grafik i fremragende kvalitet, men systemets videotransmissioner baserer sig på webcams og videostreaming. Dvs. at LIVE-video-transmissioner af de medvirkende fremtræder i et miniformat på computerskærmen. Til gengæld kan alle medvirke via en standard analog modemforbindelse, uden adgang til højhastighedsforbindelser som ISDN eller ADSL.

Der vil typisk være tale om arrangementer der omhandler emner af interesse for en bestemt lokal eller regional (f.eks. dansktalende) skare, eller engelsk, tysk, fransk og spansk-sprogede arrangementer, som henvender sig til internetbrugere over hele verden, hvor emnet er så specifikt, at det kun vil have interesse for en mindre del at det globale Internets brugere.

Eksempler på webinarer:

På dansk:

 • En forfatter læser op af egne værker og deltager i besvarelse af efterfølgende kommentarer og spørgsmål.
 • En kunstner, kunstkritikker el. lign., fremviser kunstgenstande, og besvarer løbende deltagernes kommentarer og spørgsmål.
 • Supplement til traditionel fjernundervisning: F.eks. en 'klassens time', hvor kursisterne mødes virtuelt og mundtligt diskutterer med lærer(e), samt diskussion mellem kursisterne indbyrdes.
 • Særlige arrangementer for ordblinde. F.eks. lektioner, eller chat, hvor deltagerne har mulighed for helt, eller overvejende, at udtrykke sig mundtligt.
 • En virksomhed inviterer til offentligt webinar på nettet og præsenterer sæsonens produktnyheder, i dialog med op til 500 potentielle kunder.
 • En landsforening arrangerer et virtuelt landsmøde for medlemmer over hele landet
 • En firmagruppe (f.eks. firmaets ledelse, og et hold fjernarbejdere i en projektgruppe), mødes og fremviser resultater, problemløsninger og ideer.
 • Hotline: Konsulenter kan betjene kunder LIVE over et webbaseret møderum, og konsulenten kan udover den mundtlige dialog og benytte møderummets præsentationsvindue til at fremvise tegninger, fotos, amimationer, Powerpoint præsentationer etc.
 • Interesseorganisationer og foreninger samles til et netmeeting via et webbaseret konferencerum. Eventuelt til et rent Webinar, eller til en kombination af et seminar og et webinar. Dvs. et "kombinar".    
  ..............................................................
 • Et næsten hvilket som helst emne, og hvilken som helst interessegruppe, kan komme på tale, fordi man kan inddrage deltagere fra hele kloden.

Det er næsten kun fantasien der sætter grænser for brugen af de nye webbaserede medier.
NB: Instant Web Based Conferencing er et nyt stormskridt indenfor Internetets udvikling!

IT-aktiviteter på Reersø
Reersø er et lokalsamfund, som i særlig grad har taget Internettets muligheder i anvendelse. Halvøens populære hjemmeside www.reersoe.dk  
blev lagt på nettet allerede i 1997, og har siden haft besøgende i 100.000-vis.
Selv om halvøen ikke er et såkaldt IT-fyrtårnsområde - som i særlig grad tilgodeses med offentlige tilskud - så har Reersø-borgere alligevel formået, at være på forkant med anvendelsen af informationsteknologi.
Halvøens IT-aktiviteter har siden primo 1999 været koordineret af Reersø IT-Klub, og allerede i foråret 2000 var klubben klar med sin egen voice-baserede chathytte på klubbens hjemmeside. Efterfølgende har der været afholdt en række virtuelle tema-konferencer med indbudte gæster fra nær og fjern.
Reersø-projektet "Fra Gravlund til Gates" modtog i 2001 et EU-tilskud, i hvilket en række af halvøens foreninger har været involveret. 

Nye jobs på Reersø
At bo i Reersø-området, i fysisk nærhed af Cyberling.dk, kan være fordelagtigt for personer der har lyst at involvere sig i et samarbejde omkring virtuelle konferencer og webinarer.

Virtuelle møder er som regel noget der anvendes når særlige fysiske eller økonomiske grunde taler herfor. Den virtuelle form vil kun under særlige forudsætninger kunne elliminere almindelige møder, hvor man mødes i 'kød og blod'.
Team-medlemmer i Reersø-området vil have den særlige fordel, at de som supplement til de virtuelle aktiviteter - der er Cyberling.dk's forretningsgrundlag - også vil kunne mødes lokalt og udveksle erfaringer, eventuelt indlede et parallelt 'fysisk' samarbejde, eller måske bare tilføre det virtuelle samarbejde en særlig social dimension.

Kontaktperson for nærmere oplysninger:

Erling Nielsen

Web:  www.cyberling.dk 
Mail:   team@cyberling.dk
Tlf.:     5885 7112

 

Sådan noget laver vi også på Reersø:

Spar fly, tog, bil, lokaler, telefonudgifter og tidBenyt LIVE møder over Internettet. Opnå
hurtigere beslutninger og bedre kundeservice.
Kort sagt: Hold e-møder!

Også populært til at gøre fjernundervisning, 
præsentationer ...samt træf
med familie og venner mere spændende og LEVENDE!


Ægte webbaseret
Ægte instant
Ægte brugervenligt
Ægte ressourcebesparende
Ægte nyt gennembrud på Internettet 
 
Kontakt webmasteren på Reersø:
Mail:  
erni@reersoe.dk